Na zaplacení odpadů mají Znojmáci poslední 3 týdny

Do konce měsíce června mají občané Znojma povinnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek činí 400 korun a je splatný k 30. červnu 2020.

 

 

Poplatek je možné platit na pokladně Městského úřadu na ulici Obroková 12, a to denně po celý pracovní týden dle pokladních hodin. Lze využít i platbu poštovní poukázkou (na vyžádání) nebo bankovním převodem na účet. 

 

Pro platbu převodem je nutné uhradit poplatky na účet 19-5055970277/0100 u KB se specifickým symbolem 178 a variabilním symbolem, kterým je rodné číslo poplatníka, plátce. V případě platby za více členů rodiny na jedno rodné číslo je nutné v bance uvést do Zprávy pro příjemce rodná čísla ostatních členů rodiny, za které poplatník platí (z důvodu identifikace platby).

 

Další možnost dává občanům elektronická služba Portál občana (www.portalobcanaznojmo.cz). Pro úhradu poplatků přes portál je potřebné, aby měl uživatel již státem ověřenou identitu (eIdentita, Datová schránka) nebo lze ověření provést následně po registraci do Portálu občana. Více o Portálu občana naleznete v tiskové zprávě: https://www.znojmocity.cz/znojmo-zavadi-portal-obcana-komunikovat-s-uradem-muzete-z-pohodli-domova-a-efektivne/d-70045. 

 

Všechny informace a potřebné dokumenty lze dohledat na www.znojmocity.cz pod odborem finančním v sekci Dokumenty. 

Nadcházející události

6. 4.   

Jarní Dny zdraví - otužování

10. 4.

Jarní Dny zdraví - výšlap

11. 4.

Jarní Dny zdraví - cyklovýlet

25. 4.

Jarní Dny zdraví - výběh

23. 4.

Den Země

3. 6. 

Den bez úrazu

5. 6.

Festival zdraví pro celou rodinu

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

b_200_284_16777215_00_images_2021_PLN_AKC_2021.png

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska