Znojemský Den bez aut se ruší

V souvislosti s novým mimořádným opatřením, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, se ruší osvětová akce Den bez aut, která se měla konat v pátek 25. září ve Znojmě.

 

Akci každoročně pořádá město Znojmo pod záštitou projektu Zdravé město Znojmo. Aktuální opatření se bohužel dotýká i akce, která je určená především dětem. S účinností od 24. září se totiž zakazují hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, koná – li se akce ve venkovních prostorech a nejsou zároveň určena místa k sezení pro každého účastníka. Více o aktuálních opatřeních najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

 

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit za rok.

Nadcházející události

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska