Připomínáme - poplatek za odpad je letos 600 korun

Od 1. ledna do 30. června 2021 mají obyvatelé Znojma povinnost zaplatit poplatek za odpad. Ten činí letos 600 korun.

 

 

Stává se, že občané posílají částku 400 korun namísto 600 korun, neboť poplatek se navyšoval po sedmi letech. Více informací v prosincové tiskové zprávě: https://www.znojmocity.cz/znojmo-navysuje-poplatek-za-odpady-nove-se-bude-platit-600-korun/d-76429.

Poplatek je možné platit:

  • na pokladně MěÚ ve Znojmě, Obroková 12
  • poštovní poukázkou na vyžádání
  • bankovním převodem na účet: 19-5055970277/0100 u KB se spec. symb. 178, konst.symb. 308, a variabilním symbolem, kterým je rodné číslo poplatníka, plátce
    -   V případě platby za více členů rodiny na jedno rodné číslo je nutné v bance uvést do "Zprávy pro příjemce" rodná čísla ostatních členů rodiny, za které poplatník platí (z důvodu identifikace platby).
  • prostřednictvím služby SIPO České pošty, sp.
    -   V případě platby přes SIPO je nutné se dostavit na MěÚ Znojmo, Obroková 12, kanc. č. 112 k vyplnění žádosti. S sebou je nutné přinést spojovací číslo služby SIPO.
  • Prostřednictvím webové služby Portál občana.

 

Obecně závazná vyhláška města Znojma č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválili zastupitelé na svém prosincovém jednání, nabyla účinnosti 1. ledna 2021 a stanovuje, že poplatek hradí fyzické osoby s trvalým pobytem ve Znojmě, a také fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň není pobytem hlášená ve Znojmě.

Nadcházející události

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

23. 10.

Zalesníme spolu Mramotice

26. 10.

Revitalizace prostranství pod Louckým klášterem

veřejné projednání

 

 

 

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska