Díky participativnímu rozpočtu se za dva roky zrealizovalo 16 projektů

Tři ročníky, dva roky prací na realizacích a 16 zhotovených projektů. To je bilance projektu Tvoříme Znojmo, participativního rozpočtu, který město spustilo v roce 2018.

 

Ve třech ročnících podali obyvatelé Znojma celkem 98 návrhů, do fáze veřejných prezentací a následného hlasování jich postoupilo 58 a konečně k realizaci si sami občané v hlasováních vybrali 27 návrhů. K toho počtu 27 projektů bylo lednu 2021 úspěšně zrealizováno celkem 16 návrhů, přičemž 12 z nich je z prvního ročníku a 4 z druhého ročníku.

 

Na to, jak se projekty vydařily a jak jsou s realizacemi spokojeni jejich navrhovatelé, se můžete podívat na oficiálním YouTube kanále města Znojma (načíst lze z QR kódu). Aktuální informace o dalších realizacích poté na webu www.tvorimeznojmo.cz.

 

„Děkujeme všem navrhovatelům, i těm občanům kteří se zapojili do hlasování. Celý participativní rozpočet beru jako zpětnou vazbu pro nás. A jde vidět, za ty tři proběhlé ročníky, že lidem není lhostejné, co se ve městě děje a že jim na Znojmu záleží,“ poděkoval místostarosta Jakub Malačka, který stál u samého počátku projektu.

 

První ročník participativního rozpočtování přinesl 16 úspěšných návrhů, u jednoho bylo ale nakonec zjištěno, že ho nelze zrealizovat (šlo o projekt renovace božích muk v Oblekovicích). V roce 2019 bylo zhotoveno celkem 8 projektů, v roce 2020 další 4. Na své dokončení tak čekají poslední 3 návrhy z prvního ročníku. Pojďme si je představit.

 

U projektu Revitalizace parku za čekárnou a zakrytí požární nádrže v Mramoticích se již čeká pouze na dosadbu zeleně a umístění laviček, které zajistí Městská zeleň na jaře. Všechny přípravné práce a administrativní záležitosti má za sebou projekt Telefonní budky od Maxima Velčovského. Výroba sochy a její instalace by měla proběhnout letos.

 

Na komplikace nadále naráží projekt Umístění vícegenerační skluzavky na koupaliště v Mramoticích. Ani do druhé výzvy výběrového řízení se nepřihlásila žádná realizační firma. Bylo proto potřeba nechat zpracovat projektové dokumentace na zvýšení hladiny bazénu a na samotnou velkou skluzavku. Na řadě je výběr zhotovitele.

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY Z PRVNÍHO ROČNÍKU

Basketbalové hřiště pro veřejnost (Pražská)

Cyklostezka Pražská

Houpačky pro děti na vozíčku

Klidová-relaxační zóna ve starých Příměticích

Konice u Znojma náves

Revitalizace zeleně náměstí Armády

Rozvoj skateboardingu a nových sportů

Úprava nejstarší části Přímětic

Víceúčelové hřiště pro hasičský sport

Vybavení pro lesní MŠ – klub Svatojánek

Vyhlídková lavička

Zatraktivnění koupaliště v Mramoticích

 

Druhý ročník participativního rozpočtování přinesl 9 úspěšných návrhů. Na nich se začalo pracovat hned od začátku roku 2020. Čtyři z nich se podařilo již úspěšně dokončit.

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY Z PRVNÍHO ROČNÍKU

Revitalizace sportovní plochy hřiště vč. doplnění herních prvků (Načeratice)

Víceúčelové hřiště Kasárna

Vyhlídka v parku nad Louckým klášterem

Oprava vstupní brány ke hřbitovu, zpřístupnění hřbitova hendikepovaným a úprava zelených ploch (Popice)

 

Letos se pokračuje na realizaci dalších pěti projektech. Nejblíže k ní je projekt Život v trávě. Pět dřevěných soch brouků už čeká na instalaci. Projekt Přímé cyklistické a pěší propojení ul. Palliardiho-Riegrova má ze sebou důležitý krok, a to vyhotovení projektové dokumentace. S vybudováním cyklostezky se počítá letos. Projektová dokumentace se řeší i u návrhu Nábřeží Dyje jako místo k odpočinku i aktivnímu sportování. Aktuálně probíhá její úprava.

 

V řešení je Dětské hřiště pro děti 0-6 let Přímětice. Jeden z vlastníků sousedních pozemků nesouhlasí s umístěním dětského hřiště ve vybrané lokalitě a tím se celý administrativní proces zpomalil. V současné době se řeší administrativa související s vyřízením stavebního povolení.

 

S komplikacemi se potýká i projekt Vybudování venkovní lezecké stěny, kterou navrhovatelé chtěli umístit na halu F. J. Curie. Ta ale z hlediska bezpečnosti a požárních předpisů není vhodná (negativní stanovisko vydal autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb). Nyní se hledá jiná vhodná lokalita pro umístění lezecké stěny.

 

Třetí ročník participativního rozpočtování byl ovlivněn koronavirovou situací Vzhledem k propadu příjmů, který město čeká, se snížil finanční obnos, který byl na projekt původně vyhrazen. K realizaci tak postoupily dva návrhy projektů, a to jeden za město Znojmo – Revitalizace schodů z Louckého parku k řece Dyji – a jeden za městské části – Rekonstrukce městského útulku Načeratice.

Nadcházející události

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

23. 10.

Zalesníme spolu Mramotice

26. 10.

Revitalizace prostranství pod Louckým klášterem

veřejné projednání

 

 

 

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska