Černé skládky: na jejich kontrolu se zaměřila i Městská policie

Existence černých skládek je problém asi každého města či obce a Znojmo není výjimkou. Neukáznění občané odkládají pytle s odpadem u košů v centru města, hromadí krabice nebo nábytek u kontejnerových stanovišť na tříděný odpad nebo zakládají skládky u silnic i v přírodě. Proto se ke konci roku zaměřila Městská policie Znojmo i na kontroly pořádku u kontejnerů.

 

Výše uvedené příklady mají jedno společné – jedná se o odpad, který ve valné většině případů patří na sběrné dvory. Samotné umisťování jiných druhů odpadů, než pro která jsou separační hnízda určena, je již založením černé skládky.

S podobnými případy se často zabývá i Městská policie Znojmo. „Lidé odkládají různé věci, dají si práci a přivezou například nábytek, jsou to odpady jako staré spotřebiče, matrace, židle, monitory a podobně a odloží ho vedle kontejnerů na tříděný odpad. Jelikož je ale odkládání odpadu mimo kontejnery a podobné nádoby zakázáno, dopustí se tím přestupku. Správně měli věc odvézt do sběrného dvora,“ vysvětluje ředitel městské policie Ivan Budín.

„S tímto problémem se setkáváme bohužel i ve Znojmě. Jsme rádi, že nám lidé hlásí místa, kde se nepořádek objevuje opakovaně. Od prosince probíhá extra svoz tohoto typu odpadu. Bohužel to není systémové řešení a je to finančně náročné. Sice nám nezůstává velký odpad u kontejnerových stání, ale jde o odstranění následku, ne příčiny. Především je potřeba, aby občané využívali sběrné dvory, jejich služba je pro Znojmáky zdarma, stačí pouze dojet o něco dál,“ apeluje starosta Znojma Jakub Malačka. 

Městská policie se na kontrolu pořádku u kontejnerů a černé skládkyzaměřila v posledních měsících loňského roku. Strážníkům pomáhá kamerový systém a v některých lokalitách i fotopasti.

„Pokud zaznamená hlídka nebo kamera, že někdo odkládá odpadky na místě, které není k tomu určeno, osobu pokutujeme,“ dodává ředitel Budín. V případě porušení zákona mohou strážníci uložit na místě pokutu až do výše 10 000 korun, ve správním řízení může být pokuta výrazně vyšší.     

  

Kam s přebytečným odpadem, který nepatří do popelnic nebo do kontejnerů na tříděný odpad?

Sběrné dvory najdou občané Znojma v Dobšické ulici a v Příměticích. Provozuje je společnost FCC Znojmo a slouží především pro převzetí odpadů, které produkují domácnosti ve Znojmě a jeho příměstských částech a které běžný občan nemůže dát do popelnice, protože se tam nevejdou, nebo tam nepatří. Pro znojemské je navíc odložení odpadu na dvoře zdarma, stačí se prokázat občanských průkazem. Co lze na sběrný dvůr odevzdat naleznete zde: https://www.znojmocity.cz/provoz-sbernych-dvoru/d-10192/p1=60360.

 

Kam nahlásit černou skládku

Odstranění černé skládky zajišťuje město. Pokud na nějakou narazíte, můžete ji nahlásit na Městskou policii (tel. číslo 156) nebo na odbor investic a technických služeb (515 216 133).

Další možností, jak informovat Městský úřad, je aplikace Zlepšeme Česko. Stačí skládku vyfotit, popsat přesné místo a informace se dostane k zodpovědným úředníkům. Přes aplikaci lze také nahlásit nefungující osvětlení, poničený majetek obce nebo například nepořádek v parcích či v lese.

Nadcházející události

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

23. 10.

Zalesníme spolu Mramotice

26. 10.

Revitalizace prostranství pod Louckým klášterem

veřejné projednání

 

 

 

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska