Jak se vám žije ve Znojmě? Vyjádřete se v dotazníku

Máte rádi město, ve kterém žijete? Je pro vás Znojmo srdeční záležitostí? Jak se vám tu žije? Jak hodnotíte městský úřad, jeho činnosti a možnosti zapojování se do dění ve městě? Své názory můžete sdělit prostřednictvím dotazníkového průzkumu, který spustilo město Znojmo. Zapojit se do něj můžete online od 15. února do 15. března.

 

Dotazníky proběhnou online prostřednictvím Mobilního Rozhlasu Znojmo na odkaze: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/spokojenost-verejnosti.

 

Zapojit se mohou jak registrovaní uživatelé, tak i neregistrovaní občané, a to následujícím způsobem:

  • Lidé registrovaní do systému Mobilního Rozhlasu informaci o dotazníkovém průzkumu dostali automaticky (registrace probíhá na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz, služba je pro občany zdarma).
  • Hlasovat pomocí platformy Mobilního Rozhlasu mohou i neregistrovaní občané. Odkaz na anketu bude umístěn na www.znojmocity.czwww.znojmo-zdravemesto.cz a na ostatních komunikačních kanálech města Znojma.

 

Dotazník bude spuštěný jeden měsíc (15. února – 15. března), následovat bude jeho vyhodnocení a návrhy na zlepšení v jednotlivých okruzích. Vyhodnocení bude předáno vedení města.

 

Společensky odpovědný úřad 

Městský úřad Znojmo získal v loňském roce certifikaci společensky odpovědného úřadu v souladu s normou ČSN 01 0391:2013. Pravidelné dotazníkové šetření se spouští v souladu s principy společenské odpovědnosti (dále CSR), k jejichž dodržování se město Znojmo prostřednictvím činnosti městského úřadu zavázalo (Politika CSR).

Principy CSR jsou vnímány jako dobrovolný závazek města/městského úřadu zohledňovat v rozhodování a v činnostech potřeby svého vnějšího i vnitřního prostředí, a to v oblasti ekonomické, sociální a environmentální tak, aby svou činností (výkonem veřejné správy jakožto služby veřejnosti) napomáhalo celkovému rozvoji tohoto prostředí. Aby tohoto rozvoje město dosáhlo, je potřeba sledovat i spokojenost veřejnosti s kvalitou života ve Znojmě. K tomuto účelu poslouží pravidelně opakované dotazníkové průzkumy veřejnosti.

Spokojenost_veejnosti_s_kvalitou_ivota_ve_Znojm.png

 

Nadcházející události

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

23. 10.

Zalesníme spolu Mramotice

26. 10.

Revitalizace prostranství pod Louckým klášterem

veřejné projednání

 

 

 

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska