Znojmo nechává vypracovat studii a vizualizaci nového společensko-kulturního sálu v objektu Domečku

Z budovy tzv. Domečku, dlouholetého sídla České spořitelny na Pontassievské ulici, se má v budoucnu stát nové kulturně-společenské centrum. S tímto cílem radnice ostatně Domeček v roce 2018 kupovala. Než se s přestavbou společenského sálu začne, chce město tento záměr a jeho podobu projednat s veřejností. Jako podklad pro veřejné projednání má sloužit i studie a vizualizace, jejichž vypracování radnice zadala.

 

Město Znojmo odkoupilo budovu České spořitelny v roce 2018. Objekt byl totiž ve své historii významným společensko-kulturním centrem a v tomto odkaze chce vedení města nadále pokračovat. Studii a vizualizaci sálu zpracuje znojemský Atelier GNS s. r. o. Dispoziční studie má být hotova do konce dubna a měla by zahrnovat dvě varianty řešení. Do konce května pak bude vypracována vizualizace v podobě 4 fotorealistických snímků řešených prostor.

 

„Jsem moc rád, že vše pokračuje podle plánu a na realizaci nového společensko-kulturního centra probíhají přípravné práce. Vzhledem k situaci, že Česká spořitelna jako nájemce využila svých práv a nájem v objektu si prodloužila, počítáme s tím, že minimálně po dobu dvou let nebude stavební realizace možná. To nám dává časový prostor, abychom mezitím udělali slíbená veřejná projednání. Je v našem zájmu, aby občané rozhodli, jak s celým objektem dále naložit “ říká starosta Znojma Jakub Malačka.

 

Objekt Domečku v sobě skrývá nejen velký společenský sál v přízemí, kde se plánuje vybudovat taneční parket, pódium, zázemí pro personál aj., ale i velké prostory v patře budovy. Architekt bude ve své studii řešit jednak zázemí pro catering a variantně pak bude ověřovat mimo jiné i možnost umístění restaurace s celoročním provozem.

 

Budova tzv. Domečku má bohatou historii. Na sklonku 19. století ji postavil Německý měšťanský spolek. Od roku 1910 nesla budova jméno Německý dům. Hotelovou nástavbu objekt dostal v roce 1930. Po druhé světové válce připadl státu a sloužil jako hotel a sál pro pořádání společenských akcí až do 90. let. Od té doby až doteď sloužila hlavně jako zázemí pro Českou spořitelnu a další firmy.

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska