Výzkum ve Znojmě se zaměří na zeleň a životní prostředí

Město Znojmo se zapojí do dalšího výzkumu s Mendelovou univerzitou (Zahradnická fakulta v Lednici) a ostatními partnery. Uzavřeli memorandum o spolupráci na třech projektech zaměřených na zeleň a životní prostředí. Cílem projektů je zvýšit druhovou pestrost travnatých ploch a vylepšit jejich schopnost vsakování vody a schopnost regenerace. Důležitou součástí projektu bude také testování přípravků šetrných k životnímu prostředí namísto chemických pesticidů či průmyslových hnojiv.

 

„Ve Znojmě dlouhodobě klademe důraz na zdravou zeleň, potýkáme se zde ale také se značným suchem. Když jsem se dozvěděl o možnosti zapojit se do tohoto výzkumu, okamžitě jsem souhlasil. To, že se na naší zeleni budou testovat zcela přírodní přípravky bez chemických přísad je velký krok v ekologii pro Znojmo, a ještě větší pro celé naše životní prostředí,“ neskrývá nadšení starosta města Jakub Malačka.

 

Na projektech bude úzce spolupracovat příspěvková organizace Městská zeleň Znojmo. Ta bude aktivně pomáhat při založení a údržbě nových travních porostů na vybraných plochách města. Na těchto travních porostech budou testovány přírodní přípravky na bázi směsných vodných výluhů z bylin a přírodní minerální hnojiva bez chemických přísad. Důležitým cílem projektu bude také vývoj a ověření bioherbicidu na přírodní bázi, který by mohl nahradit syntetické přírodě škodící herbicidy.

 

Realizace projektů by měly začít příští rok, trvat budou dva roky. Znojmo má aktivní zájem o výstupy z výše uvedených projektů. V budoucnu využije těchto technologických opatření při údržbě zeleně ve městě a městských částech.

Nadcházející události

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

23. 10.

Zalesníme spolu Mramotice

26. 10.

Revitalizace prostranství pod Louckým klášterem

veřejné projednání

 

 

 

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska