Znojmo opět více zezelená. V Příměticích vyroste nový lesopark

Po více než dvou letech příprav se podařilo dojít k pozitivnímu závěru, lesopark bude. Vznikne na třech parcelách za přímětickým sídlištěm. Půda o rozloze 4,4 hektarů se zde změní na pozemek, který bude plný dřevin a keřů. Celý projekt bude stát necelých 900.000 korun. V jednání je podpora ze soukromého sektoru.

 

„S Městskými lesy Znojmo je vše připravené. V září bude zahájena realizace. V letošním roce proběhne úprava půdy a vysetí travní směsi. V příštím roce by byly vytyčeny cesty, oplocenky a proběhne samotná výsadba dřevin a keřů. Počítám tedy s tím, že se tímto lesoparkem budou Znojmáci procházet už v květnu příštího roku,“ neskrývá nadšení Jakub Malačka, starosta města Znojma.

 

„Pole nahradí stromy a keře. Dřevinná skladba lesoparku bude pestrá, dřevinám bude dominovat dub, bříza a javor. Z ovocných stromů to bude třešeň, jabloň, hrušně a moruše. V keřovém patru nebude chybět ani ptačí zob, šípek, kalina, jalovec a tis. Plánujeme vysadit stovky stromů. Než to všechno vyroste, určitě to několik let potrvá, těšit se z toho budou naše děti i vnoučata,“ uvedl ředitel Městských lesů Znojmo Zdeněk Trojan.

 

Lesopark ponese název Lesopark Přímětice a dává si za cíl kromě zvýšení biodiverzity krajiny i zvýšení kvality života místních obyvatel. „Když jsem před dvěma lety ohlašoval, že chceme v Příměticích udělat úplně nový lesopark, moc lidí mi nevěřilo, že to dokážeme. Po dvou letech začínáme chystat půdu a připravovat ji na výsadbu. Mám z toho skutečně velikou radost. Navíc toto považuji pouze za začátek, v budoucnu budu chtít lesopark určitě dále rozšiřovat,“ dodává Malačka.

 

Díky této oáze vznikne ve Znojmě další místo, kam si budou moct nejen obyvatelé sídliště, ale celého Znojma užívat klidu, stínu a volného času v přírodě. Všichni víme, že přítomnost zeleně ve městě má také celkově dobrý vliv na psychiku.

„Nebráním se možnosti naplánovat výsadbu společně s veřejností, ale vše záleží na koronavirových opatřeních. Uvítám i různé naučné stezky, nebo vzdělávací programy pro děti na tomto území, aby už od dětství chápaly, že zeleň se musí chránit,“ dodává Malačka.

Nadcházející události

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

23. 10.

Zalesníme spolu Mramotice

26. 10.

Revitalizace prostranství pod Louckým klášterem

veřejné projednání

 

 

 

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska