b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngHlasujte ve veřejné anketě zde                                                b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngZápis z Fóra

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngSledujte nás i na Facebooku                                                    b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngPozvánka

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngTisková zpráva s pozvánkou                                                    b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngPlakát                      

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngTisková zpráva k anketě                                                          b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngÚvodní prezentace z Fóra

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngHodnocení Fóra dle závěrečného hodnotícího dotazníku       Desktop_001_5.jpgPrioritní problémy 2019 - 2020

 

b_500_707_16777215_00_images_2019_Forum_forum_19.jpg

 

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngHlasujte ve veřejné anketě zde                                                b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngZápis z Fóra

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngVyjádřete své pocity v Pocitové mapě                                     b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngPlakát

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngSledujte nás i na Facebooku                                                   b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngPozvánka

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngTisková zpráva s pozvánkou                                                   b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngFotogalerie                               

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngTisková zpráva k anketě                                                         b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngÚvodní prezentace z Fóra

b_109_100_16777215_00_images_13_18corel_00.pngHodnocení Fóra dle závěrečného hodnotícího dotazníku       Desktop_001_5.jpgPrioritní problémy 2018 - 2019

 

b_500_707_16777215_00_images_akce_Forum_2018.jpg

 

Dne 20. června 2017 se konalo již v pořadí 4. ročník Fóra Zdravého města, kterého se účastnilo celkem 97 občanů města. Opětovně měla veřejnost možnost naformulovat nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak jej vnímají. Všechny nejpalčivější problémy (17) formulované v rámci veřejného projednání byly následně ověřeny pomocí veřejné ankety. Cílem této ankety je ověřit, zda je jako problémové vnímají i ostatní občané, kteří se veřejné debaty osobně neúčastnili.Anketa v letošním roce probíhala ve městě Znojmě od 23. 6. - 7. 7. 2017. Do ankety se zapojilo více než 300 respondentů.

Výstupem jsou tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety. Ověřené problémy následně projednaly orgány města. Komise pro Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a k jednotlivým bodům stanovila návrhy opatření i odpovědného garanta za řešení jednotlivých oblastí a předloženému dokumentu se následně vyjadřila Rada města Znojma a schválila následující problémy, kterými se bude město zabývat:

13 18corel 00Nedostatek parkovacích míst v MPR (výstavba parkovacího domu)

13 18corel 00Obnovit venkovní kluziště

13 18corel 00Revitalizace Městského lesíka (včetně retenčních nádrží)

13 18corel 00Vznik moderního a reprezentativního kulturně společenského centra (v areálu pivovaru, v areálu NKP Loucký klášter)

13 18corel 00Zvýšit počet vodních prvků v centru města

Desktop 001 5Prioritní problémy 2017 - 2018.pdf

 

 

Dne 18. října 2016 proběhl již 3. ročník veřejného projednání (Fórum Zdravého města), kde byly za pomoci veřejnosti definovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města.  Stanovené problémy na veřejném projednání byly následně ověřeny pomocí veřejné ankety. Cílem ankety bylo ověřit, zda je jako problémové vnímají i ostatní občané, kteří se veřejné diskuse osobně neúčastnili. Anketa probíhala od 24. 10. - 4. 11. 2016 a zapojilo se do jejího vyplnění více než 1400 respondentů.

Výstupem jsou tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety. Ověřené problémy následně projednaly orgány města. Komise pro Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a k jednotlivým bodům stanovila návrhy opatření i odpovědného garanta za řešení jednotlivých oblastí a  předložený dokument následně schválila Rada města Znojma. Jedná se o následující problémy:

13 18corel 00Nedostatek veřejných WC

13 18corel 00Návrat vzrostlé solitérní zeleně a kašen (historických) do prostoru Horního a Masarykova náměstí

13 18corel 00Více kontrolovat chování občanů

13 18corel 00Aktivně podporovat dostavění obchvatu města Znojma

13 18corel 00Absence kulturně-společenského centra

13 18corel 00Nová sportovní hala vybudovaná v prostorách stávajících lázní

Desktop 001 5Prioritní problémy 2016 - 2017

 

Dne 24. listopadu 2015 se konalo Fórum Zdravého města Znojma 2015, kde byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy města Znojma. Definované problémy (celkem 16) určené v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě,která probíhala ve městě Znojmě od 1. - 31. 12. 2015. Do  hlasování
v anketě se zapojilo téměř 1100 respondentů.
 
Výstupem ankety jsou tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety. Tyto problémy následně projednala Komise pro Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a k jednotlivým bodům pak stanovila návrhy opatření i odpovědného garanta za řešení jednotlivých oblastí. Jedná se o následující problémy:
13 18corel 00Pivovar jako kulturně – společenské centrum (synergie se znojemským hradem)
13 18corel 00Nová sportovní hala
13 18corel 00Workoutové hřiště společné všem věkovým skupinám
13 18corel 00Zachovávat kulturní a historické tradice
13 18corel 00Upřesnit koncepci cyklodopravy jako celku (parkování kol, cyklopruhy…)
13 18corel 00Více vodních prvků ve městě
13 18corel 00Krytý bazén
 

 

 

Dne 20. května 2014 proběhlo historicky první veřejné projednání, tzv. Fórum Zdravého města Znojma, kde u jednotlivých tematických stolů probíhala diskuze a formulace problémů v daných oblastech očima obyvatel města. Fórum definovalo šestnáct nejožehavějších problémů či témat, které byly následně podrobeny ověření ve veřejné anketě. Z ankety vzešlo sedm ověřených  problémů:

13 18corel 00Podporovat využití areálu bývalého znojemského pivovaru jako společenského centra a zařízení cestovního ruchu

13 18corel 00Aktivně podporovat dokončení obchvatu města Znojma a jeho napojení na Pohořelice

13 18corel 00Vybudovat kruhový objezd Palackého – Roosveltova – 28. října – Riegrova nebo zajistit vyšší bezpečnost a plynulost křižovatky

13 18corel 00Zpracovat koncepci rozvoje města Znojma v oblasti parkování

13 18corel 00Zpracovat koncepci rozvoje cyklistické dopravy

13 18corel 00Vytvářet nová pracovní místa, zejm. pro absolventy

13 18corel 00Zachovávat kulturní a estetické hodnoty

13 18corel 00Vybudovat novou multifunkční sportovní halu

 

 

 

 download obPrioritní_problémy_2014-2015.docx