Dětské hřiště pro děti 0-6 let Přímětice

 

Prezentace

Projekt

Místo realizace

Stav před realizací

 

Předpokládané náklady: 750 000,- Kč

 

 

Realizace:

únor 2020       Zaměření parcel (333/35, 332/2), kontrola sítí, vybrání vhodného umístění, vykolíkování prostoru

březen 2020   Příprava podkladů pro žádost o územní souhlas. Mimo jiné budou potřeba souhlasy majitelů sousedních pozemků

duben 2020    Jeden z vlastníků sousedních pozemků nesouhlasí s umístěním dětského hřiště

                         Zahájeno územní řízení

červen 2020   Zažádáno o vyjmutí pozemku ze Zemědělského půdního fondu

srpen 2020     Podána žádost na odbor výstavby, čekání na vyjádření z Jihomoravského kraje

březen 2021   Vydáno "Oznámení zahájení územního řízení", samotné rozhodnutí bude vydáno do konce března

                         Městská zeleň již provedla vyčitění a přípravu pozemku pro umístění hřiště

 

 

ZNOJMO_2019-DH1-3D2.jpg

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

b_200_283_16777215_00_images_PR2019_Vsledn_poad.jpg

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2020)

naceratice.png 

KasZrealizovano.png

Tvome_Znojmo_Zrealizovno_popice1.png

vyhldka.png

 

zivotvtrave.png