Nábřeží Dyje jako místo k odpočinku i aktivnímu sportování

Prezentace

Projekt

Místo realizace

Stav před realizací

 

Předpokládané náklady: 650 000,- Kč

 

Realizace:

leden 2020     Získání předběžného souhlasu se stavbou od oddělení památkové péče a Povodí Moravy

únor 2020      Zaměření terénu

                         Předání podkladů ke zpracování projektové dokumentace

květen 2020  Probíhá zajištění potřebných stanovisek ze strany projektanta

září 2020        Vyřízena všechna potřebná povolení

                        Do konce září bude zpracována projektová dokumentace a následně bude vypsáno zadávací řízení

říjen 2020      Projektová dokumentace je zpracována, řešení technických nesrovnalostí

březen 2021  Bylo zjištěno, že mola nejsou v dané lokalitě proveditelná dle zpracované dokumentace

                        Byla vytipována nová poloha, bude prověřeno, zda je nová poloha pro realizaci vhodná

                        Následně by byla dokumentace upravena

 

 

Vizualizace aktualizovaná:

molo1.PNG

molo2.PNG

 

Vizualizace původní:

00C_Photo_OPRAVA_1024.jpg

 

 

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

b_200_283_16777215_00_images_PR2019_Vsledn_poad.jpg

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2020)

naceratice.png 

KasZrealizovano.png

Tvome_Znojmo_Zrealizovno_popice1.png

vyhldka.png

 

zivotvtrave.png