Revitalizace sportovní plochy hřiště vč. doplnění herních prvků (Načeratice)

b_30_27_16777215_00_images_13_18corel_00.png ZREALIZOVÁNO

Prezentace

Projekt

Místo realizace

Stav před realizací

 

Předpokládané náklady: 750 000,- Kč

 

Realizace:

únor 2020           Probíhá zaměření terén

                              V rámci projektu bude potřeba vyřešit zhutnění povrchu a vyřešit odvodnění budoucí hrací plochy

březen 2020        Proběhlo zaměření plochy

                              Podklady byly předány ke zpracovní do projektové dokumentace

duben 2020        Návrh dokumentace je zpracován a nyní je připomínkován navrhovatelem

červen 2020        Na stavební úřad podáno oznámení o záměru

                              Příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby 

                              Předpoklad zahájení v průběhu měsíce srpna

červenec 2020    Zahájení realizace

srpen 2020          Předání projektu k užívání

 

 

Slavnostní předání projektu:

 

Promo video

 

IMG_9303.JPG

 

 

IMG_7583.JPG

 

 

 

Realizace:

IMG_8240.JPG

 

 

Před realizací:

DSC_9602.JPG

 

Vizualizace:

 

histNaceratice.jpg

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

b_200_283_16777215_00_images_PR2019_Vsledn_poad.jpg

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2020)

naceratice.png 

KasZrealizovano.png

Tvome_Znojmo_Zrealizovno_popice1.png

vyhldka.png

 

zivotvtrave.png