Víceúčelové hřiště Kasárna

 b_30_27_16777215_00_images_13_18corel_00.png ZREALIZOVÁNO

Prezentace

Projekt

Místo realizace

Stav před realizací

 

Předpokládané náklady: 650 000,- Kč

 

Realizace:

únor 2020        Probíhá zaměření terénu

březen 2020    Prověhlo zaměření terénu

                          Podklady byly předány ke zpracovní do projektové dokumentace

duben 2020    Návrh dokumentace je zpracován a nyní je připomínkován navrhovatelem

červen 2020    V současné době je podáno na stavební úřad Oznámení o záměru. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby.

                          Předpoklad zahájení během srpna.

srpen 2020      Probíhá proces uzavření smlouvy s dodavatelem.

září 2020          Zahájení realizace

listopad 2020  Dokončení realizace, předání projektu k užívání

 

 

Slavnostní předání projektu:

 

Promo video

 

IMG_4070.JPG 

 

 

Realizace:

 

IMG_8183.JPEG

 

 

IMG_8186.JPEG

 

IMG_8187.JPEG

 

 

Před realizací:

 

DSC_9551.JPG

 

Vizualizace: 

 

hrist_kasarna1.jpg

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

b_200_283_16777215_00_images_PR2019_Vsledn_poad.jpg

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2020)

naceratice.png 

KasZrealizovano.png

Tvome_Znojmo_Zrealizovno_popice1.png

vyhldka.png

 

zivotvtrave.png