Vybudování venkovní lezecké stěny v údolí Lesky

Prezentace 

Projekt

 

 

Předpokládané náklady: 750 000,- Kč

 

 

Realizace:

únor 2020       Negativní stanovisko formou požárně bezpečnostní řešení

                       Hledání jiné lokality pro vybudování lezecké stěny 

únor 2021       Na realizaci bylo v rozpočtu města vyčleněno 2 mil. Kč

březen 2021   Vybrána náhradní lokalita v prostorech "Tenisového areálu Leska"

                       Zpracován podklad pro výběrové řízení

                       Nutné zajistit úpravu terénu, zajištění potřebného zázemí atd.

 

 

stena.jpg

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

b_200_283_16777215_00_images_PR2019_Vsledn_poad.jpg

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2020)

naceratice.png 

KasZrealizovano.png

Tvome_Znojmo_Zrealizovno_popice1.png

vyhldka.png

 

zivotvtrave.png