TVOŘÍME ZNOJMO 2020

Druhý ročník participativního rozpočtu byl spuštěn v dubnu 2019, a to za upravených pravidel. Novinkami bylo prodloužení lhůty pro podávání návrhů i pro jejich následné odborné posouzení, navýšení maximální výše nákladů na jeden návrh z 500 000 Kč na 750 000 Kč a také se kladl větší důraz na individuální i veřejné konzultace s občany.

 

Druhý ročník přinesl 30 návrhů, do druhé fáze projektu k veřejné prezentaci postoupilo 23 návrhů. Sami znojemští občané rozhodli svým hlasováním o tom, které projekty se zrealizují. K realizaci celkem postoupilo 9 projektů, z čehož bylo 5 projektů ve městě Znojmě a 4 projekty v městských částech. Do hlasování se zapojilo přes 3700 respondentů.

___________________________________________________________________________________________

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

b_200_283_16777215_00_images_PR2019_Vsledn_poad.jpg

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2020)

naceratice.png 

KasZrealizovano.png

Tvome_Znojmo_Zrealizovno_popice1.png

vyhldka.png

 

zivotvtrave.png