Tvoříme Znojmo hlásí 55 návrhů projektů

Pilotní ročník participativního rozpočtování ve Znojmě, projekt Tvoříme Znojmo, který radnice spustila pod hlavičkou Zdravého města Znojma na začátku července, hlásí 55 podaných návrhů. Drtivou většinu z nich, 47, podali občané online. Nyní budou navržené projekty posuzovat příslušní úředníci.

Občané mohli podávat projekty alokované do města Znojma jako takového i do jeho městských částí. Městských částí se týká 21 podaných návrhů, 34 směřuje do Znojma jako takového. Přičemž vyčleněny jsou 3 miliony korun na městské části a 3 miliony korun na město Znojmo.

„Děkujeme všem, kteří se do pilotního ročníku participativního rozpočtování Tvoříme Znojmo zapojili. Je vidět, že lidem není jejich okolí lhostejné, což je skvělé. Všeobecně se politici a vedení měst soustřeďují na větší investice, což je logické. Už ale nedokáží dohlédnout na zlepšování každodenních maličkostí, které nám život dělají příjemnější. A právě od toho je tu participativní rozpočtování,“ vysvětluje místostarosta Jakub Malačka, který je jmenovaným odpovědným politikem Zdravého města Znojma.

A jaký bude další postup? „Nyní vyhodnotí naši kolegové realizovatelnost všech návrhů, tj. například to, zda jsou zamýšlené pozemky pro projekty v majetku města a také to, zda projekty splňují základní podmínku maximálních nákladů 500 000 korun,“ vysvětluje další postup Soňa Bystřická, koordinátorka Zdravého města Znojma a projektu Tvoříme Znojmo.

Posouzením to ale nekončí. Návrhy, které projdou pomyslným sítem, budou jejich předkladatelé představovat na veřejné prezentaci v úterý 4. září od 16:00 hodin ve velkém zasedacím sále v budově úřadu na nám. Armády 8. Tam proběhne i první vlna hlasování. Ta další, online forma, se spustí pomocí systému Mobilního rozhlasu 10. září. Podpořit jednotlivé projekty budou moci občané až do 7. října, kdy se hlasování uzavírá.

Z 55 podaných návrhů můžeme jmenovat některé zajímavé projekty jako například vybudování workoutového hřiště v Mramoticích, úpravu prostranství za kulturním domem na Hradišti nebo vybudování pítka a informačního panelu v Popicích. Ve Znojmě by zase na dětských hřištích mohly přibýt houpačky pro děti odkázané na invalidní vozík a zatraktivnit by se mohl skatepark i skatepool. O tom, které projekty bude radnice příští rok nakonec realizovat, rozhodnou svými hlasy sami občané.

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje nyní poprvé.

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz a www.znojmo-zdravemesto.cz.

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

 

tvorime2.jpg