Tvoříme Znojmo: Navrhovatelé prezentovali své projekty, jak zlepšit město. Které se budou realizovat, rozhodne hlasování

Pilotní ročník participativního rozpočtu, projekt Tvoříme Znojmo, má za sebou další část. V úterý 4. září navrhovatelé veřejně prezentovali své projekty, kterými chtějí zlepšit město Znojmo nebo městskou část. Celkem bylo prezentováno 27 projektů a přímo na místě proběhlo také první kolo hlasování.

 

„Děkujeme všem navrhovatelům i občanům, kteří přišli podpořit jednotlivé návrhy. Rádi vidíme, že lidem záleží na jejich okolí a využili projektu participativního rozpočtování Tvoříme Znojmo, kterým se mohou zapojit do rozhodování o dalším rozvoji města,“ řekl místostarosta Jakub Malačka, zodpovědný politik za projekt Znojmo Zdravé město, pod jehož záštitou se participativní rozpočtování ve Znojmě rozjelo.

Samotná veřejná prezentace byla jednou z podmínek projektu Tvoříme Znojmo, do kterého občané přihlásili celkem 55 projektů. Část z nich musela být vyřazena, neboť nesplňovala potřebné náležitosti projektu, ať už z pohledu formálního, tak i majetkoprávního nebo finančního. Zajímavostí je, že z 27 prezentovaných projektů se jich 15 týkalo města Znojma a 12 městských částí.

 

Přímo na místě proběhla i první vlna hlasování. Každý z přítomných měl možnost udělit 5 kladných a 2 záporné hlasy. Nyní dostanou možnost vyjádřit se k jednotlivým projektům i občané, kteří se prezentace nezúčastnili, a to prostřednictvím online hlasování za pomoci systému Mobilní rozhlas. Hlasování bude spuštěno v pondělí 10. září a bude probíhat do 7. října. Všechny projekty jsou již nyní k prohlédnutí na těchto webových stránkách. Na webu bude umístěn také odkaz na online hlasování. Registrovaní uživatelé Mobilního rozhlasu dostanou avízo o hlasování automaticky (e-mailem či notifikací).

 

Po sečtení hlasů z obou kol se vytvoří pořadí projektů, které určí, jaké projekty se v příštím roce budou realizovat. Na realizaci jsou vyčleněny 3 miliony korun pro projekty v městských částech a 3 miliony korun pro město Znojmo.

 

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

 

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje nyní poprvé.

 

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz

 

 

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

 

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

 

a.jpg

 

 

b.jpg

 

 

c.jpg

 

 

d.jpg

 

 

e.jpg

 

 

f.jpg

 

 

g.jpg

 

 

h.jpg

 

 

i.jpg

 

j.jpg