Úspěšní navrhovatelé v projektu Tvoříme Znojmo se sešli na radnici

Ve středu 19. srpna se sešli úspěšní navrhovatelé projektu Tvoříme Znojmo. Na radnici je přijal místostarosta Jakub Malačka, aby jménem vedení města Znojma všem poděkoval za jejich návrhy, předal jim drobný dárek a zodpověděl dotazy týkající se nadcházející realizace.

 

„Všem, kteří se zapojili do projektu Tvoříme Znojmo patří veliké díky. Rád vidím, že veřejnosti není lhostejné, jak jejich okolí vypadá a přispěli svými nápady, jak Znojmo a jeho městské části vylepšit.“ řekl místostarosta Jakub Malačka, zodpovědný politik za projekt Znojmo Zdravé město, pod jehož záštitou se participativní rozpočtování ve Znojmě rozjelo.

 

Pilotní roční participativního rozpočtu, projekt Tvoříme Znojmo, byl spuštěn v červenci tohoto roku. 16 projektů, které si zvolila veřejnost v hlasování, bude realizováno v příštím roce. Zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání schválilo v rozpočtu na rok 2019 položky týkající se právě jejich realizace, a to v celkové výši 6 mil. Kč.

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje nyní poprvé.

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz

 

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

DSC_0049.jpg

 DSC_0052.jpg

 

 

 DSC_0054.jpg

 

 

 DSC_0056.jpg

 

 DSC_0062.jpg