Přijďte diskutovat s vedením města. Další Fórum se uskuteční již 5. dubna

Bližší informace naleznete také zde!

Každý občan Znojma a jeho příměstských částí může svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje města. „Letos zveme pod záštitou projektu Zdravého města Znojma už na pátý ročník diskuzního fóra. Doufám, že se setkáme ve velkém počtu a že dorazí i ti, kteří se zatím ještě nezapojili. Tentokrát se sejdeme už v dubnu a jsem už teď zvědavý, jaké nové podněty od občanů zazní,“ říká Jan Grois, starosta města Znojma. Fórum Zdravého města (dále jen Fórum) proběhne ve čtvrtek 5. dubna od 16:00 hodin ve velkém sále budovy městského úřadu na náměstí Armády. b_700_990_16777215_00_images_akce_Forum_2018.jpg

Výstupem Fóra bude stanovení deseti nejzásadnějších problémů města z pohledu obyvatel (tzv. „10P“).V úvodu budou přítomní seznámeni s postupem řešení desatera problémů města Znojma, které byly občany stanoveny na Fóru v loňském roce. „Po prezentaci výstupů budou následovat samotné diskuze, kde budou připraveni naši kolegové z městského úřadu v roli garantů a pomohou s formulací jednotlivých problémů,“ doplňuje program Jakub Malačka, místostarosta Znojma a také politik zodpovědný za projekt Zdravého města a připomíná, že občané se mohou zastavit u osmi tematických stolů. „Lidé se mohou vyjádřit ke všem osmi tematickým okruhům nebo jenom k jednomu, je to libovolné,“ říká místostarosta.

Jednotlivými tématy jsou: občan a úřad; veřejná prostranství a budovy; doprava a infrastruktura; životní prostředí a odpadové hospodářství; místní ekonomika a podnikání; kultura a místní tradice, cestovní ruch; sociální oblast a zdravotnictví; vzdělávání, výchova a sport. Ani v letošním roce nebude chybět stůl mladých, kde žáci a studenti mohou formulovat problémy napříč všemi výše uvedenými oblastmi.

 

V rámci programu proběhne poděkování MŠ Pražská 80 a ZŠ náměstí Republiky, prvním dvěma školám na Znojemsku, které získaly certifikát Zdravá jídelna. Dále také znojemské mateřské školy odprezentují svůj projekt na téma Rozhýbejme děti mateřských škol. Přítomní svým hlasováním rozhodnou, který z projektů bude podpořen nejvyšší finanční odměnou.

 

V rámci doprovodného programu bude připravený stánek s fair trade produkty, stánek Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Znojmo, kde studenti nabídnou měření krevního tlaku, analýzu tělesného tuku, tělesné vody a podílu svalové hmoty. Cykloturistické cíle znojemského regionu bude prezentovat Cyklo Klub Kučera Znojmo, který zároveň představí i projekty Do práce na kole a Kola pro Afriku. Nebude chybět ani drobné občerstvení a tombola.

 

Fórum Zdravého města, které je součástí aktivit Zdravého města Znojma, je každoročně se opakující veřejné projednání, jehož cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost.

 

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

 

Fórum 2018

 

 

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

3. 6. 

Den bez úrazu

5. 6.

Festival zdraví pro celou rodinu

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska