Zapojte se do veřejné ankety, která ověří problémy definované na Fóru Zdravého města Znojma

Šestého Fóra Zdravého města Znojma (dále FZM, Fóra) se ve čtvrtek 11. dubna zúčastnilo téměř 60 Znojmáků. V Louckém klášteře společně s vedením města diskutovali nad osmi tematickými okruhy a definovali nové palčivé problémy Znojma. Nyní tyto podněty ověří anketa. Cílem ankety je získat tzv. „10P“, tj. max. deset oblastí, které si z pohledu občanů zaslouží přednostní řešení.

 

Přítomné přivítal místostarosta města Jakub Malačka, který na úvod přiblížil v prezentaci, co se v loňském roce v rámci projektu Zdravého města Znojma a místní Agendy 21 povedlo, ale i to co podle představ nedopadlo. Celé setkání moderoval Petr Kozel – facilitátor Národní sítě zdravých měst. Následovala samotná diskuze a hlasování ke vzniklým podnětům.

Součástí programu byla také výstava obrázků na téma „Den Země a příroda Znojemska“. Celkem bylo vystaveno 76 děl a o třech nejlepších rozhodli přímo účastníci Fóra. Z nejlepších obrázků této výstavy bude také vytvořen kalendář města Znojma na rok 2020.

Na Fóru byly definovány následující problémy (řazeno dle abecedy):

 • Amfiteátr v areálu Louckého kláštera
 • Dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR
 • In-line dráha Léry
 • Navýšit kapacity odlehčovací služby a podpořit pečující osoby
 • Nová maringotka pro streetwork (Klub Coolna)
 • Podpořit podnikání v zemědělství (podpora lokálních subjektů)
 • Relaxačně – sportovní centrum (lanové centrum, lezecká stěna, herní prvky pro všechny věkové kategorie) - prostor za Městskými lázněmi včetně využití budovy Městských lázní po výstavbě krytého bazénu v Louckém klášteře
 • Revitalizovat zelené plochy v okolí Louckého kláštera
 • Rozšířit síť cyklostezek (hustý provoz brání bezpečné jízdě mimo cyklostezky)
 • Upravit bezprostřední okolí Louckého kláštera (zvláště odstranit betonovou ohradní zeď)
 • Více předzahrádek a rozšíření pěších zón
 • Vybudovat hrací plochy na sídlištích (pro míčové sporty) - rekonstrukce, úprava ploch (je spoustu hřišť pro malé děti, ale málo pro mládež a dospělé)
 • Vybudovat cyklostezku z Přímětic do Znojma
 • Vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň)
 • Vyřešit propojení cyklostezky od sedlešovického mostu k čerpací stanici pohonných hmot Benzina
 • Využít zelené plochy v ulici M. Kudeříkové pro veřejnou zeleň (stromy)
 • Lidé registrovaní do systému Mobilního rozhlasu informaci o hlasování dostali automaticky (registrace probíhá na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz, služba je pro občany zdarma).
 • Hlasovat pomocí platformy Mobilního rozhlasu mohou i neregistrovaní občané. Odkaz na anketu bude umístěn na www.znojmocity.cz a www.znojmo-zdravemesto.cz a na FB města Znojma www.facebook.com/znojmocity.cz.
 • Anketní lístek bude součástí aktuálního vydání Znojemských LISTŮ. Následně vyplněný anketní lístek lze odevzdat na podatelně městského úřadu v ulici Obroková 12, kde budou hlasovací lístky rovněž k dispozici.

Tyto problémy budou nyní ověřeny veřejnou anketou, která bude spuštěna od 15. dubna do 3. května.

Jak bude anketa probíhat?

Z 16 určených problémových okruhů lze zvolit dva. Jako problém lze uvést i něco zcela jiného. Cílem ankety je ověřit, zda respondenti cítí jako důležité stejné problémy, které byly formulovány na Fóru – získat tzv. „ověřené problémy“.

Z této ankety se sestaví žebříček max. deseti nejpalčivějších problémů (dle počtu hlasů), který se posléze srovná s žebříčkem, který vznikl na Fóru. Pouze ty problémy, které se objeví v obou, budou předloženy orgánům města k přednostnímu řešení. Může jich být deset (tzv. „10P“), ale také méně, pokud se žebříčky budou rozcházet.

Jak se do ankety zapojit?

Pomocí systému Mobilního rozhlasu:

·         Lidé registrovaní do systému Mobilního rozhlasu informaci o hlasování dostali automaticky (registrace probíhá na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz, služba je pro občany zdarma).

·         Hlasovat pomocí platformy Mobilního rozhlasu mohou i neregistrovaní občané. Odkaz na anketu bude umístěn na www.znojmocity.cz a www.znojmo-zdravemesto.cz a na FB města Znojma www.facebook.com/znojmocity.cz.

 

Papírová podoba anketního lístku:

·         Anketní lístek bude součástí aktuálního vydání Znojemských LISTŮ. Následně vyplněný anketní lístek lze odevzdat na podatelně městského úřadu v ulici Obroková 12, kde budou hlasovací lístky rovněž k dispozici.

 

Výsledky ankety budou zveřejněny na uvedených webových stránkách a ve Znojemských LISTECH. Anketou ověřené problémy budou poté předloženy orgánům města včetně navrženého způsobu jejich řešení a stanovení odpovědnosti za jejich plnění.

 

 

 

Zápis z Fóra

 

 

Anketní lístek

 

 

DSC_2460.JPG

 

 

DSC_2473.JPG

 

 

DSC_2494.JPG

 

 

 

DSC_2496.JPG

 

DSC_2501.JPG

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

3. 6. 

Den bez úrazu

5. 6.

Festival zdraví pro celou rodinu

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

b_200_284_16777215_00_images_2021_PLN_AKC_2021.png

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska