Městské části Znojma mají nová víceúčelová hřiště pro sport

Ve třech městských částech města Znojma mají místní možnost trávit svůj volný čas na opravených hřištích. V Kasárnách a v Načeraticích se k nepoznání změnily sportovní plochy na víceúčelová hřiště díky participativnímu rozpočtování, projektu Tvoříme Znojmo. Hřiště, které leželo dlouho ladem, nechalo město opravit i v Příměticích za kostelem.

 

 

Hřiště v Příměticích za kostelem bylo v nevyhovujícím stavu a nepřístupné. Letos v létě se ale probudilo k životu, když sem najely stavební stroje. Teď se pyšní novým asfaltem, kde si lze zahrát fotbal, volejbal nebo basket, a také malým workoutovým hřištěm. „Opravu hřiště provedla stavební firma jako kompenzaci za prodlouženou uzavírku Přímětic, když se v loňském roce dostavovala severní část obchvatu Znojma. Město tak za zvelebení tohoto areálu nic neplatilo,“ dodává starosta Jan Grois.

 

Již pár měsíců si mohou nové hřiště užívat i v Načeraticích. K nepoznání se díky aktivitě Miroslava Fojtáška v projektu Tvoříme Znojmo změnila sportovní plocha, která se nachází u hlavního tahu obcí. „Prvotní myšlenka byla, aby si ty malé děti z dětského hřiště, měly kde hrát i v době, až vyrostou, aby měly kde pokračovat. Z toho důvodu jsem inicioval tento projekt,“ řekl Miroslav Fojtášek při předání projektu. Jeho projekt Revitalizace sportovní plochy hřiště vč. doplnění herních prvků (Načeratice) navrhoval výměnu původního povrchu z prosívky za umělý travnatý koberec s vyznačením hrací plochy pro volejbal, nohejbal či tenis. Hřiště také dostalo dva nové basketbalové koše, dvě branky na malý fotbal a nové oplocení.

 

Nové víceúčelové hřiště má díky Tvoříme Znojmo i městská část Kasárna. „Inspirovali nás vítězné projekty v sousedních Mramoticích. Naše Hřiště už dlouhou dobu chátralo a zarůstalo trávou, a tak jsme se rozhodli přihlásit tento projekt,“ řekl po realizaci projektu jeho navrhovatel Zdeněk Procházka. Podle jeho návrhu tu nevzhlednou štěrkovou plochu se dvěma brankami za kulturním domem nahradilo zcela nové hřiště s asfaltovým povrchem.  Povrch zvolila komise městské části s ohledem na jednoduchou údržbu. Hřiště má také zabudované sloupy pro volejbal, nohejbal, tenis a branky na fotbal a dva basketbalové koše. Kromě toho prošlo úpravou i jeho okolí. „Jsme moc rádi, že se projekt povedl zrealizovat a děti i dospělí si mají zase kde hrát, a ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří hlasovali pro náš projekt,“ dodal Procházka.

 

Na to, jak se původní hřiště v Načeraticích a Kasárna proměnila, se můžete podívat na www.tvorimeznojmo.cz nebo také ve videích na YouTube kanále Znojma (https://www.youtube.com/c/ZNOJMOOFFICIAL/playlists). 

 

 

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

3. 6. 

Den bez úrazu

5. 6.

Festival zdraví pro celou rodinu

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

b_200_284_16777215_00_images_2021_PLN_AKC_2021.png

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska