Pomozte Znojmu získat titul za dobrou praxi

Město Znojmo již před sedmi lety vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. V letošním roce získalo Znojmo poprvé ohodnocení tzv. Dobré praxe, a to hned ve třech případech, a postoupilo do finále soutěže o Nejoblíbenější Dobrou praxi roku 2020.

 

Národní síť Zdravých měst ČR považuje za dobrou praxi originální a efektivní řešení, která přispívají ke zkvalitnění života obyvatel – zlepšují služby pro obyvatele, spoří finance, zlepšují kvalitu veřejné správy či rozvíjejí udržitelný rozvoj. Projekty ohodnoceny jako Dobrá praxe shromažďuje asociace na svém webu www.dobrapaxe.cz, kde jsou veřejně dostupné a mohou tak být inspirací pro ostatní. V roce 2020 přibylo na webu celkem 26 příkladů dobré praxe z 18 měst, obcí a regionů, mezi nimi jsou zařazeny i tři znojemské.

Nyní veřejnost svými hlasy rozhodne, která Dobrá praxe letošního ročníku získá titul Nejoblíbenější Dobrá praxe.

„Pomozte Znojmu získat titul za dobrou praxi! Do soutěže jsou zařazeny 3 znojemské příklady dobré praxe, kterými jsme se zaměřili na elektronizaci úřadu. Jsou to Moderní komunikace radnice s občany, participativní rozpočtování, tedy projekt Tvoříme Znojmo, a Využití druhotného softwaru na radnici,“ vyjmenovává Jakub Malačka, místostarosta Znojma odpovědný nejen za projekt Zdravé město Znojmo, ale i za soutěžní projekty. Popis znojemských soutěžních projektů naleznete níže.

 

Jak na hlasování

Do hlasování se může zapojit každý na Facebooku Národní sítě zdravých měst, stačí si rozkliknout fotografii s příslušnou Dobrou praxí a stisknout tlačítko „To se mi líbí“. Každý může udělit hlas jedné, ale i všem Dobrým praxím, dle svého uvážení. Na základě udělených hlasů bude stanoveno výsledné pořadí. Hlasování bude probíhat do 31. ledna 2021 a slavnostní vyhlášení proběhne na konferenci Národní sítě zdravých měst ČR v červnu 2021.

Zdravé město Znojmo bojuje o titul Nejoblíbenější Dobré praxe 2020 s těmito projekty:

 

Moderní komunikace radnice s občany

Město Znojmo se sérií projektů snaží o zefektivnění komunikace mezi občanem a úřadem. V letech 2019–2020 se městu podařilo zavést v rámci elektronizace úřadu tyto projekty: Portál občana; Rozšíření Mobilního rozhlasu; Participativní rozpočet; Elektronizace platebních automatů na parkovištích; Úhrada parkovného platební kartou nebo mobilní formou; Tichá linka; Sjednocení a digitalizace všech formulářů města; Online systémy na rezervaci termínů svateb, vítání občánků, rezervace prodejních míst na Znojemské historické vinobraní; Elektronické zápisy do škol a školek.

Více o projektu: https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/znojmo-moderni-komunikace-radnice-obcan

Hlasování: https://www.facebook.com/NSZM.CZ/photos/a.3654145881346698/3654077204686899/

 

Tvoříme Znojmo – participativní rozpočet

Cílem participativního rozpočtování je vtáhnout veřejnost do rozhodování o místě, kde žijí, ukázat, jaké jsou možnosti města a jak se mohou na tvoření města a jeho městských částech podílet.

Občané Znojma svými nápady a následným online i offline hlasováním rozhodují o tom, které z projektů participativního rozpočtování se v nadcházejícím roce zrealizují. První ročník přinesl celkem 16 projektů k realizaci, ten druhý 9 projektů. V současné době je již 14 projektů zrealizovaných, další projekty dělí od dokončení poslední detaily nebo je realizace čeká v letošním roce.

Více o projektu: https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/znojmo-tvorime-znojmo-participativni-rozpocet

Hlasování: https://www.facebook.com/NSZM.CZ/photos/a.3654145881346698/3654077214686898/

 

Využití "druhotného software" na radnici

„Použitý (druhotný) software“ je software, který původní majitel již nevyužije, a prodává jej dál. V podstatě se jedná o softwarovou recyklaci. Velkou výhodou je to, že u použitého softwaru nepoznáte, že už jej někdo používal – je to jako nový software, ale za mnohonásobně nižší cenu.
Město tak dosáhlo 85% úspory za nákup. Při nákupu 220 ks použitých licencí k Windows 10 byla výše úspory bezmála 1,7 milionů korun.

Více o projektu: https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/znojmo-druhotny-software

Hlasování: https://www.facebook.com/NSZM.CZ/photos/a.3654145881346698/3654077338020219/

 

 

Zdravé město Znojmo

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

 

Sout_o_NEJoblbenj_PRAXI.png

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska