Znojmo navyšuje poplatek za odpady. Nově se bude platit 600 korun

Zastupitelstvo města Znojma schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která mimo jiné stanovuje výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ta se od nového roku po sedmi letech zvýší. Nově budou občané platit 600 korun.

 

 

Náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu rok od roku rostou, přičemž výše poplatku za odpady zůstala posledních sedm let neměnná – 400 korun. Ani nově zvýšená částka 600 korun ale zdaleka nepokrývá náklady odpadového hospodářství ve Znojmě, které kromě nakládání se směsným komunálním odpadem obsahuje i další složky. 

 

„Při diskuzi o výši poplatku jsme zohlednili fakt, že i přes vyšší sazbu poplatku, občan zaplatí pouze část nákladů, které s odpady máme. Jen za směsný komunální odpad převyšují náklady za osobu částku 600 korun. Musíme navíc brát i ohled na to, že odpadové hospodářství zahrnuje i další složky,“ vysvětluje důvody navýšení starosta města Znojma Jan Grois a dodává: „Ve srovnání s přibližně stejně velkými městy máme i přes navýšení poplatek nižší nebo srovnatelný.“ 

 

„Navýšení poplatku je mj. reakcí na vládní daňový balíček, kdy Znojmo reálně přijde z rozpočtu až o 70 milionů ročně a všechna města, nejen Znojmo, tak musí hledat další zdroje příjmů do rozpočtu,“ doplňuje starosta Grois. 

 

Náklady za všechny složky odpadového hospodářství jsou 1 336 korun za občana (výpočet z dat r. 2019). V této částce jsou zahrnuty náklady za sběr a svoz směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu (barevné kontejnery) a bioodpadu, ale také zajištění odpadkových košů, úklid černých skládek či zajištění služeb sběrných dvorů. 

 

Nová Obecně závazná vyhláška města Znojma č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nabývá účinnosti 1. ledna 2021 a stanovuje, že poplatek hradí fyzické osoby s trvalým pobytem ve Znojmě, a také fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň není pobytem hlášená ve Znojmě.

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska