Ohlédněte se s námi za rokem 2020 se Zdravým městem Znojmem

Před sedmi lety vstoupilo město Znojmo do asociace Národní síť zdravých měst ČR s projektem Znojmo – Zdravé město. Pod záštitou tohoto projektu se realizují osvětové akce pro děti i dospělé, veřejná projednání a prezentace, participativní rozpočet, adopce stromů a mnoho dalšího. Jaký byl rok 2020?

 

 

Rok 2020 byl pro všechny jiný a náročný. „Prostřednictvím Zdravého města Znojma, jsme chtěli vnést mezi obyvatele trochu rozptýlení. Zaměřili jsme se na pohyb na čerstvém vzduchu a také na online alternativy akcí, abychom zůstali v kontaktu. Některé akce jsme museli na poslední chvíli zrušit, jiné, například zalesňování v Mramoticích, jsme museli přesunout na příští rok,“ hodnotí místostarosta Znojma Jakub Malačka, který je zodpovědným politikem za projekt Znojmo Zdravé město.

 

Osvětové kampaně online

Online formou se Znojmo zapojilo do oblíbených osvětových kampaní. Na webu www.znojmo-zdravemesto.cz si zájemci mohou prohlížet zajímavá videa a tematické články ke Dni Země a Dni bez úrazu i ke kampani Den bez tabáku, do které se Znojmo zapojilo poprvé. V květnu nechyběla v upraveném režimu kampaň Do práce na kole, která podporuje čistou mobilitu. Do kampaně se zapojilo 48 soutěžících. Ne všechny kampaně se podařilo zorganizovat. Den bez aut musel být den před svým konání zrušen kvůli aktuálním nařízení vlády.

 

Do přírody za sportem i naukou

Letošní rok byl nakloněný spíše venkovním aktivitám. Program Dnů zdraví se zaměřil na kolo, běh a otužování. Díky dlouhodobé spolupráci s Městskými lesy Znojmo se uspořádalo několik aktivit v přírodě. Nechyběla naučná procházka s lesníkem v Gránickém údolí na téma nahodilá těžba a postup přirozené obnovy lesy, život lesní zvěře a vliv kůrovce na zdraví stromů. Proběhla první úklidová akce Zdravého města – Ukliďme Znojmo. Na 130 dětí z místních základních škol vyrazilo do Gránického údolí, aby společně uklidily nepořádek. Cílem bylo zapojit děti do úklidu, pomoci životnímu prostředí a poukázat na to, že odpadky do přírody opravdu nepatří. Přesunout na příští rok se nakonec musela akce Zalesníme spolu Mramotice. Společná výsadba 11 500 stromů se uskuteční v jarních měsících 2021.

 

Zdravé město vyzývá k participaci

Další neméně významnou aktivitou Zdravého města Znojma jsou veřejná projednání či prezentace. Letos se konalo veřejné projednání k revitalizaci parku Kolonka, kde se mohla veřejnost vyjádřit k záměru revitalizace. Náměty, které vzešly z diskuze, projektanti následně zapracovali do projektové dokumentace. Proběhla také první online veřejná prezentace, a to k II. etapě Památkové obnovy Jubilejního parku. Podařilo se také za upravených podmínek i třetí ročník participativního rozpočtování, projekt Tvoříme Znojmo.

 

Důležitým rozhodnutím vedení města bylo vystoupení z projektu místní Agenda 21, který byl propojen právě s projektem Zdravého města. Důvodem byla vysoká administrativní náročnost spojená s dokládáním monitorovacích zpráv a kritérií do databáze Ministerstva životního prostředí. Tímto krokem se však nijak nezměnila činnost Zdravého města Znojma, veškeré jeho aktivity budou pokračovat dál.

 

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim roku 2013, a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Více informací se dozvíte na webových stránkách www.znojmo-zdravemesto.cz

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska