Zelené Znojmo - vědci ze Zahradnické fakulty zkoumají, jak se tu daří zeleni

Zelené Znojmo - vědci ze Zahradnické fakulty zkoumají, jak se tu daří zeleni Město Znojmo se zapojilo do výzkumu Zeleň v městském prostředí, který provádí Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity se sídlem v Lednici (ZF Lednice) ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMU). Cílem je zjistit, jak je zeleň ovlivňována městským a zároveň výrazně suchým prostředím a definovat opatření pro zlepšení podmínek pro růst stromů a další zeleně.

 

„Zeleň je pro mě velmi důležité téma a to, jak se o ni staráme, přímo ovlivňuje naše nejbližší okolí i nás. Proto jsem rád, že se nám podařilo být jedním ze čtyř měst v ČR, kde výzkum probíhá. Věřím, že výsledky nás mohou v péčí o zeleň posunout ještě dál a že budeme inspirací minimálně pro celou Českou republiku,“ neskrývá své nadšení starosta Znojma Jakub Malačka.

 

O výzkumu ve Znojmě

Tým ZF Lednice a ČHMU řeší specializovanou část projektu Stanovení metod hodnocení městského klimatu (podrobnosti viz níže) s názvem Zeleň v městském prostředí a v rámci svých aktivit již v loňském roce provedl například inventarizaci dřevin, zhodnotil zástavbu a komunikace, hodnotil zelené plochy, analyzoval půdní vzorky a umístil ve Znojmě 2 meteostanice pro měření mikroklimatických parametrů modelových stanovišť.

 

Letos se ve výzkumu pokračuje dalšími aktivitami. Konkrétně v minulých týdnech zavedl tým ve spolupráci s pracovníky Městské zeleně Znojmo do půdy měřící zařízení.

 

„Zavedli jsme čidla do půdy ve vybraných lokalitách. Ta budou monitorovat vlhkost a teplotu v různých hloubkách. Bude tak možné posoudit, zda se srážková voda či závlaha dostane ke kořenům stromů a jaké zde probíhají změny teplot v průběhu roku. Ke stromům jsme zároveň aplikovali hydrogel nebo speciální mykorhizní přípravek (symbiotické houby) pomocí injektážního stroje. Výzkum by nám měl ukázat, která z metod je pro stromy nejefektivnější,“ vysvětlil ředitel Městské zeleně Radoslav Habrdle.

 

Znojmo bylo do výzkumu vybráno z několika důvodů. Jedním z nich je i způsob, jakým Městská zeleň Znojmo pečuje o zeleň.

 

Další důvody vysvětlil docent Petr Salaš, vedoucí Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF při setkání se znojemským starostou: „Znojmo bylo k výzkumu vybráno především z těchto důvodů. Jedná se o menší město, potřebujeme srovnání s dalšími (většími) referenčními místy jako jsou Brno nebo Hradec Králové. Jedná se o město ve velmi suché oblasti ČR a město se velmi dobře stará o zeleň. V neposlední řadě, je to město velmi vstřícné pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti péče o zeleň. Nutno vyzdvihnout, že Znojmo je teprve druhým městem v ČR, které ošetřuje zeleň zcela novou technologií injektáže speciálních pomocných půdních látek do kořenového prostoru stromů a keřů.“

 

„Na tom, že jsme byli vybrání, má samozřejmě velkou zásluhu vedení naší Městské zeleně, která se aktivně snaží vyhledávat možnosti rozvoje zeleně a nebrání se novinkám. Velký dík za tento přístup,“ dodal starosta Malačka.

 

O projektu Stanovení metod hodnocení městského klimatu

Celý výzkum probíhá v rámci projektu Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích, jehož zadavatelem je Ministerstvo vnitra ČR a koordinátorem je Český hydrometeorologický ústav (ČHMU). Dílčí výzkum ve Znojmě realizuje Zahradnická fakulta ve spolupráci s ČHMU, který je zároveň koordinátorem projektu. Výzkum současně probíhá i v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě ve spolupráci s dalšími partnery projektu, kterými jsou Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Výstupem výzkumu budou dvě certifikované metodiky, které budou sloužit jako podklad pro případné úpravy legislativy v boji proti suchu.

 

Kontakt pro bližší informace:

doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; vedoucí Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF).

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

3. 6. 

Den bez úrazu

5. 6.

Festival zdraví pro celou rodinu

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

b_200_284_16777215_00_images_2021_PLN_AKC_2021.png

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska