Ve Znojmě proběhl výzkum odhozených odpadků

Znojmo podporuje vědu a výzkum, a to i v oblastech odpadového hospodářství. Studenti univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem provedli ve dnech 9. až 11. dubna ve Znojmě výzkum v oblasti tzv. litteringu.

 

Výstupem výzkumu bude studie, která se zaměřuje na problematiku zmíněného litteringu, což je úmyslně nebo neúmyslně pohozený nebo ponechaný odpad v ulicích měst a obcí nebo v přírodním prostředí a také v blízkosti dopravní infrastruktury (do zkoumané skupiny nepatří odpady odložené mimo určená místa, tj. na nelegálních skládkách odpadů nebo v okolí sběrných nádob). Pohozený odpad musí obvykle na svoje náklady likvidovat obec či město. Tento problém se dlouhodobě týká také města Znojma, které na jeho řešení musí vynakládat nemalé finanční prostředky.

 

S tímto problémem se v uplynulých několika měsících ve zvýšené míře potýká i Znojmo.

 

Cílem projektu je ve studii vysvětlit výskyt, složení a vlastnosti odhozených odpadků, a to z hlediska možného nakládání s nimi a nákladů s tím spojených. Dále bude také zkoumána případná odpovědnost výrobců za některé druhy odpadů (např. obalů) a možnost spolupodílení se výrobců na nákladech obcí a měst spojených s úklidem odpadků a předcházení jeho vzniku.

 

Pro výzkum si fakulta vybrala několik lokalit, kde ve dnech 9. – 11. dubna proběhl sběru odpadků a následně byl proveden rozbor sebraných odpadků v areálu FCC Znojmo.

 

V rámci Znojma byly vybrány následující lokality:

Centrální část města – Horní náměstí, nám. Republiky, nám. Svobody

Obchodní ulice – ul. Obroková, ul. Velká Michalská, Divišovo nám., Vídeňská třída, část ul. Pražská

Odpočinková parková část města – Horní a Střední park, Kolonka, zeleň vnitrobloku ul. Přímětická a Boženy Němcové, Jubilejní park

Zastávky a nádraží veřejné hromadné dopravy – autobusové a vlakové nádraží, autobusová zastávka ul. Studentská, ul. Pražská a vlaková zastávka Znojmo nemocnice

Cyklostezky – ul. Pražská, ul. Na Hrázi směr Dobšice.

 

Nejedná se o první výzkum, který město Znojmo podpořilo. Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity se sídlem v Lednici probíhá již od loňského roku výzkum zeleně ve městě Znojmě. Díky těmto výzkumům může město čerpat z výstupů, a přitom ho to nestojí ani korunu.

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska