Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

V roce 2020 město Znojmo díky svým obyvatelům odevzdalo ke zpětnému odběru a recyklaci 183 465 kilogramů elektrozařízení, které bylo následně zpracováno s využitím nejlepších dostupných technologií.

 

Vrácení materiálu do oběhu znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší.

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí obdrželo město Znojmo od Kolektivního systému Elektrowin, se kterým v oblasti zpětného sběru spolupracuje. Podle něj na každého obyvatele připadá 5,43 kilogramů vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Co to znamená? Například to, že se podařilo recyklovat 105 531,30 kilogramů železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 4326 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Jaké další pozitivní dopady má zpětný sběr elektrozařízení a jeho recyklace se můžete podívat do Osvědčení v příloze.

Celkové množství vytříděného elektroodpadu ve Znojmě bylo ještě vyšší, protože v rámci sběru elektrozařízení spolupracuje Znojmo i se společností Asekol, která se specializuje na jiné druhy elektroodpadu (např. televize, drobné elektro).

 

Osvědčení

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska