Ve svých městských částech rozmístí Znojmo kontejnery na velkoobjemový odpad a elektroodpad

Město rozmístí ve svých městských částech velkoobjemové kontejnery, do kterých mohou místní odevzdat velkoobjemový odpad a elektroodpad. Přinášíme rozpis rozmístění kontejnerů a termíny pro jednotlivé městské části.

 

Kontejnery budou vždy umístěny na stanoviště v obci na jeden den, odpad bude možné odevzdat v čase od 7:00 do 17:00 hodin. První kontejnery se přistaví v Kasárnách u trafa v pondělí 17. května. Během 2 týdnů přijdou na řadu další městské části (rozpis viz níže). Mapku se zákresem umístění najdete ZDE.

Na stanovišti budou umístěny vždy nejméně dva kontejnery. Jeden kontejner bude určen pro velkoobjemový odpad (typicky starý nábytek, koberce, matrace, staré textily, jako jsou peřiny apod.), druhý na elektroodpad (pračky a jiné spotřebiče).

Důležité je dodržovat určitá pravidla. Do těchto kontejnerů není možné odevzdat nebezpečný odpad, pneumatiky apod. (tento odpad je nutné odevzdat na sběrný dvůr), zejména sem nepatří odpad v tekuté formě (chemikálie – barvy, ředidla apod.).

Na stanovištích bude přítomen pracovník FCC, který bude dohlížet na správné roztřídění odevzdávaného odpadu. Jelikož je tato služba zdarma a je určená občanům Znojma, bude pracovník kontrolovat také občanský průkaz.

Občané s trvalým bydlištěm ve Znojmě mohou navíc pro odevzdání velkoobjemového odpadu využívat po celý rok zdarma služeb sběrných dvorů, které najdou v Příměticích (K Suchopádu) a na Dobšické ulici.

 

VOO_M_pehled.png

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

od 1. 6.

Znojmo na zdraví

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

 

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska