Fórum Zdravého města Znojma 2014

forum - baner

Fórum Zdravého města Znojma je každoročně se opakující veřejné projednání, kde se mohou účastníci vyjádřit k jakémukoli problému, který je z jejich pohledu klíčový a zaslouží si pozornost. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Důležitá je diskuze mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje a současně shoda na hlavních problémech k řešení. Na fóru by tak měla být zastoupena nejen veřejná správa, neziskový a podnikatelský sektor, vzdělávací a odborné instituce, ale zejména široká veřejnost.

Diskuse na Fóru Zdravého města Znojma bude probíhat u osmi tematických stolů. Jednotlivá témata vychází z deseti oblastí udržitelného rozvoje, ale jsou přizpůsobena potřebám našeho města. U každého stolu bude garant z městského úřadu, který účastníkům pomůže problémy formulovat.

Témata na Fóru Zdravého města Znojma 2014: občan a úřad, veřejná prostranství a budovy, doprava a infrastruktura, životní prostředí a odpadové hospodářství, místní ekonomika a podnikání, kultura a místní tradice, cestovní ruch, sociální oblast a zdravotnictví, vzdělávání, výchova a sport. Chybět nebude také tzv. stůl mladých, kde žáci a studenti budou moci formulovat problémy napříč všemi výše uvedenými oblastmi.

Hlavním společným výstupem fóra bude definice deseti nejpalčivějších problémů našeho města z pohledu jeho obyvatel. Tyto problémy/náměty budou následně ještě ověřeny veřejnou anketou a poté předloženy radě a zastupitelstvu města včetně navrženého způsobu jejich řešení a stanovení odpovědnosti za jejich plnění.

jpgPlakát.jpg

 

Znojmáci, zapojte se do rozvoje města! Přijďte v květnu na fórum

Znojmo, 6.5.2014 - Loni na podzim vstoupilo Znojmo do Národní sítě Zdravých města a začalo realizovat program projektu Zdravé město Znojmo a místní Agenda 21. Pro znojemskou radnici to znamená započetí nové éry politiky – daleko více se do všeobecného dění zapojí veřejnost. Jedním z nástrojů této politiky jsou totiž veřejná projednávání. „Zavedením veřejných projednávání jako standardního nástroje správy města se Znojmo stává městem, o jehož budoucnosti budou rozhodovat sami Znojmáci,“ nechal se již dříve slyšet starosta Vlastimil Gabrhel.
 
 
 

Znojmo tak poprvé zažije tzv. Fórum Zdravého města Znojma, které se uskuteční v úterý 20. května 2014 v 17:00 hodin ve velkém sále v budově městského úřadu na náměstí Armády. A všichni občané jsou srdečně zváni. 

„Fórum Zdravého města je každoročně se opakující veřejné projednání, jehož cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost,“ vysvětluje koordinátorka projektu Zdravé město Znojmo a místní Agendy 21 Eva Zvěřina. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. 

 
Číst dál...

Den Země se letos vydařil!

Otevření nové cyklostezky, která vede ze znojemské ulice Na Hrázi do Dobšic, se ve Znojmě spojilo s oslavami Dne Země. Po slavnostním přestřižení pásky, kterého se ujali společně znojemský starosta Vlastimil Gabrhel, dobšický starosta Jaroslav Jenšovský a zástupce zhotovitele, firmy COLAS CZ, Jaroslav Hruška, na přítomné čekal bohatý program. Účastníci se mohli mimo jiné zapojit do výsadby zeleně kolem cyklostezky.

Přestřižení páskyDSC 0126 menší

Další fotky z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Další články...

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

3. 6. 

Den bez úrazu

5. 6.

Festival zdraví pro celou rodinu

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

b_200_284_16777215_00_images_2021_PLN_AKC_2021.png

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska