Fórum - Desatero problémů 2014

Dne 20. května 2014 proběhlo historicky první veřejné projednání, tzv. Fórum Zdravého města Znojma, kde u jednotlivých tematických stolů probíhala diskuze a formulace problémů v daných oblastech očima obyvatel města. Fórum definovalo šestnáct nejožehavějších problémů či témat, které byly následně podrobeny ověření ve veřejné anketě. Z ankety vzešlo sedm ověřených  problémů:

13 18corel 00Podporovat využití areálu bývalého znojemského pivovaru jako společenského centra a zařízení cestovního ruchu

13 18corel 00Aktivně podporovat dokončení obchvatu města Znojma a jeho napojení na Pohořelice

13 18corel 00Vybudovat kruhový objezd Palackého – Roosveltova – 28. října – Riegrova nebo zajistit vyšší bezpečnost a plynulost křižovatky

13 18corel 00Zpracovat koncepci rozvoje města Znojma v oblasti parkování

13 18corel 00Zpracovat koncepci rozvoje cyklistické dopravy

13 18corel 00Vytvářet nová pracovní místa, zejm. pro absolventy

13 18corel 00Zachovávat kulturní a estetické hodnoty

13 18corel 00Vybudovat novou multifunkční sportovní halu

 

 

 

 download obPrioritní_problémy_2014-2015.docx