Desatero problémů Znojma 2017

Dne 20. června 2017 se konalo již v pořadí 4. ročník Fóra Zdravého města, kterého se účastnilo celkem 97 občanů města. Opětovně měla veřejnost možnost naformulovat nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak jej vnímají. Všechny nejpalčivější problémy (17) formulované v rámci veřejného projednání byly následně ověřeny pomocí veřejné ankety. Cílem této ankety je ověřit, zda je jako problémové vnímají i ostatní občané, kteří se veřejné debaty osobně neúčastnili.Anketa v letošním roce probíhala ve městě Znojmě od 23. 6. - 7. 7. 2017. Do ankety se zapojilo více než 300 respondentů.

Výstupem jsou tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety. Ověřené problémy následně projednaly orgány města. Komise pro Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a k jednotlivým bodům stanovila návrhy opatření i odpovědného garanta za řešení jednotlivých oblastí a předloženému dokumentu se následně vyjadřila Rada města Znojma a schválila následující problémy, kterými se bude město zabývat:

13 18corel 00Nedostatek parkovacích míst v MPR (výstavba parkovacího domu)

13 18corel 00Obnovit venkovní kluziště

13 18corel 00Revitalizace Městského lesíka (včetně retenčních nádrží)

13 18corel 00Vznik moderního a reprezentativního kulturně společenského centra (v areálu pivovaru, v areálu NKP Loucký klášter)

13 18corel 00Zvýšit počet vodních prvků v centru města

Desktop 001 5Prioritní problémy 2017 - 2018.pdf