Zdravé město Znojmo se zapojuje již několik let do několika osvětových kampaní, které si kladou za cíl propagovat zdravý životní styl a ochranu životního prostředí. Akce jsou založené především na vzájemné spolupráci s místními partnery a jsou určeny pro širokou veřejnost.