DEN BEZ ÚRAZU

 

Tato kampaň je jednou z největších komunitních kampaní, která je zaměřená na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní organizace (WHO), má zvýšit informovanost o rizicích úrazů a snížit jejich počet a závažnost. Úrazy u dětí a mladistvých v ČR jsou nejčastější příčinou úmrtí. Nejvíce k těmto úrazům dochází v dopravě, proto se také preventivní a osvětové akce zaměřují na bezpečnost silničního provozu.

 

Den bez úrazu 2020 - online

Den bez úrazu 2019

Den bez úrazu 2018

 

IMG_20180612_113707.jpg