DEN BEZ AUT

 

Osvětová kampaň Evropský týden mobility (16. – 22. 9. 2018) je nejrozšířenější kampaní zaměřenou na problematiku udržitelné mobility ve světě. Mnoho obcí se dnes potýká s problémy z přebujelé automobilové přepravy. Mezi ně patří znečištění ovzduší zplodinami a prachem, hluk či snížená bezpečnost provozu. Cílem Evropského týdne mobility (ETM) je proto vyvolat diskuzi o dopravní situaci ve městě a společnými silami najít takové řešení, které zlepší zdraví a kvalitu života občanů.

 

Den bez aut 2020 ZRUŠENO

Den bez aut 2019

Den bez aut 2018

Den bez aut 2017

Den bez aut 2016

Den bez aut 2015

 

P9218029.JPG