b_1100_479_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_1_vod123.jpg

DOPRAVNÍ I TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Dopravně bude krytý bazén obsloužen ze stávajících komunikací v ulicích Melkusově a Za plovárnou. Parkování je zajištěno na rozšířeném parkovišti za plovárnou, další parkovací plochy jsou na straně plovárny v ulici Melkusova a dále v ulici U plovárny, kde je kapacitní parkoviště pro letní plovárnu. Přístup do budovy pro veřejnost je z nároží ulic Melkusovy a Za plovárnou a dále z chodníku podél parkoviště.

 

Pro krytý bazén jsou navrženy nové přípojky vody, splaškové kanalizace a plynovodu z ulice Melkusovy, neboť stávající přípojky plovárny nelze z kapacitních či prostorových důvodů využít. Naopak pro zásobení elektrickou energií bude využita stávající trafostanice plovárny, která bude přezbrojena na vyšší výkon. Rovněž připojení na slaboproudé rozvody bude přes stávající rozvody plovárny.

Vizualizace

 

b_200_113_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_2019_01_15_BK_Znojmo_08.jpg

 

b_200_113_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_2019_01_15_BK_Znojmo_07.jpg

 

b_200_113_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_2019_01_15_BK_Znojmo_04.jpg

 

b_200_113_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_3_Podoba_baznov_hala.jpg