b_1100_479_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_1_vod123.jpg

CESTA OD ARCHITEKTONICKÉ STUDIE AŽ PO REALIZACI

2013 – První diskuze o krytém bazénu

O vybudování nového krytého bazénu v Louce se mluví řadu let. Zastupitelé se s plánem seznamovali již na podzim 2013. Podle tehdejších propočtů je výstavba nového areálu v této lokalitě méně nákladná než případná kompletní oprava městských lázní, která by si navíc vyžádala minimálně na rok lázně zcela uzavřít.

Na objemové studii, která byla podkladem pro další stupně projektové dokumentace, spolupracovalo město od začátku s odbornou veřejností. Rada města ustanovila pracovní skupinu k tomuto projektu, jejíž členové byli kromě zástupců vedení města, úředníků a architektů také zástupci plavecké veřejnosti – Květoslav Svoboda, Jiří Kyněra a Bedřich Daberger. Tato pracovní skupina navštívila pro inspiraci několik vytipovaných krytých bazénů a diskutovala o podobě znojemského krytého bazénu. V roce 2013 dostali možnost vyjádřit se k návrhu zastupitelé a připomínkovat ho.

 

2014 – Veřejné projednání, srovnávací studie

Následující rok již vznikla architektonická studie, se kterou byla veřejnost seznámena 23. června 2014. Kromě podoby bazénu a vybavení, také vyvstala otázka, zda by nebylo efektivnější a levnější realizovat tento návrh v budově nynějších lázní. Tímto se zabývala srovnávací studie, která měla odpovědět na otázky, zda je levnější a rentabilnější výstavba nového bazénu, nebo rekonstrukce stávajících lázní, ale hlavně zda je takový stavební program vůbec možné v objektu stávajících lázní realizovat.

Srovnávací studie upřednostnila lokalitu v Louce, neboť ta umožní celoroční provoz plaveckých bazénů a zároveň rozšíří škálu nabízených služeb o multifunkční fitness a wellness. Prostory Městských lázní by takové rozšíření neumožňovaly. V rámci veřejného projednání se názor občanů většinově nepřiklonil ani k jedné, ani k druhé variantě, a tak definitivní rozhodnutí padlo s ohledem na srovnávací studii na radě města. Tehdejší vedení města Znojma rozhodlo, že nový bazén bude stát v areálu plovárny Louka. S výsledky srovnávací studie se můžete seznámit v přiložených dokumentech.

Příloha: Průvodní zpráva - srovnávací studie

Příloha: Doporučení zadavateli - srovnávací studie

Příloha: Propočet nákladů – srovnávací studie

 

2016 - Dokumentace k územnímu řízení

V projekčních pracích bylo na řadě zpracovat dokumentaci k územnímu řízení. Dokumentaci k územnímu řízení zpracovává Architektonická kancelář Burian-Křivinka, která v e-aukci podala nejvýhodnější nabídku a pracovala již na architektonické studii bazénu.

 

2017 – Vydáno územní rozhodnutí

Pokračuje se v pracích na dokumentech potřebných pro územní rozhodnutí. To bylo vydáno v téže roce.

 

2018 – Projektová dokumentace

V roce 2018 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. V této projektové dokumentaci se má již přesněji specifikovat, jaké vybavení má nový krytý bazén mít. Tj. kolik bude mít plavecký bazén drah, jak bude vypadat jeho wellness část, aj.

 

2019 – Dokončování projektové dokumentace

Projektová dokumentace se v roce 2019 dokončuje. Dochází jen k dílčím změnám v rámci upřesnění v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Mezitím proběhla soutěž na výběr zhotovitele dokumentace pro provádění stavby.

Současně se snaží město Znojmo získat podporu pro projekt, a to formální podporu u starostek a starostů obcí Znojemska a Moravskokrumlovska. Jedná se o jeden z dalších kroků ve spolupráci mezi obcemi pro jednání s krajem o možnosti financování projektu. Projekt podpořilo více než 100 obcí z celého regionu.

 

2020 – Vydání stavebního povolení, zahájení stavby

Dokončení dokumentace pro provádění stavby, která určuje finální předpokládané náklady. Vydáno stavební povolení. Město v únoru 2020 oficiálně požádalo o individuální dotaci ve výši 40 milionů korun.

Předpokládaný termín zahájení výstavby je podzim 2020. Samotná výstavba nového krytého bazénu má dle projektové dokumentace trvat 24 měsíců.

 

Vizualizace

 

b_200_113_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_2019_01_15_BK_Znojmo_08.jpg

 

b_200_113_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_2019_01_15_BK_Znojmo_07.jpg

 

b_200_113_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_2019_01_15_BK_Znojmo_04.jpg

 

b_200_113_16777215_00_images_projekt_kryteho_bazenu_3_Podoba_baznov_hala.jpg