Revitalizace schodů z Louckého parku k řece Dyji

 

Projekt

Prezentace

Místo realizace: Znojmo

Předpokládané náklady: 750 000,- Kč

 

Popis:

Projekt se zaměřuje na obnovu schodů od vyhlídky v Louckém parku k řece Dyji. Tyto schody jsou velice krátké (24 cm) a mají příliš prudký sklon (výška schodu 20 cm) s několika mezi-plošinami. Dále dochází k erozi půdy na té straně schodů, kde není zábradlí. Kamenné nášlapy schodů jsou navíc za vlhka kluzké.

Navrhovatel navrhuje opravu schodů tak, aby došlo k prodloužení nášlapů a snížení schodů na normovaný rozměr výšky 29 cm délku schodu 17 cm, případně na 35 cm délky a 14 cm výšky. Zde záleží, který rozměr bude realizovatelný. Dále je nutné zřídit odvodňovací stružku tak, aby nedocházelo k erozi půdy a zároveň celkově zpevnit půdu vysypáním štěrkem či jiným technickým řešením.

Návrh bude přínosný pro všechny návštěvníky Louckého parku ze Znojma, ale i z celé republiky nebo zahraničí.

 

Realizace:

březen 2021        Objednáno zpracování projektové dokumentace

 

Ilustrační foto: 

schody.PNG