TVOŘÍME ZNOJMO 2021

Třetí ročník participativního rozpočtu byl spuštěn v dubnu 2020. V souvislosti s pandemií COVID-19 proběhl za upravených pravidel. Vzhledem k rozpočtu města Znojma byl snížen finanční obnos, který byl na projekty původně vyhrazen. K realizaci byly na základě hlasování vybrány dva projekty, a to jeden projekt za město Znojmo a jeden projekt za městské části.

Třetí ročník přinesl 13 návrhů, do druhé fáze projektu k veřejné prezentaci postoupilo 8 návrhů. Sami znojemští občané rozhodli svým hlasováním o tom, které dva projekty se zrealizují. Do hlasování se zapojilo 1279 respondentů, a to jak prostřednictvím fyzického hlasování, tak online formou prostřednictvím systému Mobilního rozhlasu a Portálu občana.

__________________________________________________________________________________________