TVOŘÍME ZNOJMO 2022

Čtvrtý ročník participativního rozpočtu se spustil 1. dubna 2021. Své návrhy mohou občané zasílat do 31. května 2021. Následovat bude posouzení jednotlivých návrhů, veřejná prezentace 2. září a hlasování.

Novinky letošního ročníku:

  • Navýšení maximální výše nákladů na jeden návrh ze 750 tis. Kč na 1 mil. Kč
  • Změna výše celkového rozpočtu participativního rozpočtu na 2 mil. Kč pro městské části a 2 mil. Kč pro město Znojmo
  • Návrh může podat fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem ve Znojmě (včetně městských částí)

Doporučujeme, přečtěte si pravidla pro nový ročník projektu, jelikož byla upravena. Další důležité informace naleznete v pravém sloupci v „Důležitých odkazech".

Těšíme se na vaše návrhy projektů.

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhů

14. 4. 14:00 - 17:00 

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

12. 5. 14:00 - 17:00

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

2. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

6. 9. - 30. 9. Online hlasování