Tvoříme Znojmo: Přijďte podpořit navrhovatele třetího ročníku participativního rozpočtování

Návrhy znojemských občanů, jak zlepšit své okolí v rámci třetího ročníku participativního rozpočtování, byly posouzeny příslušnými odbory a do další fáze projektu, tedy k veřejné prezentaci, postoupilo celkem 8 návrhů. Sami navrhovatelé je představí veřejnosti ve čtvrtek 3. září v Dolním sále Znojemské Besedy.

 

Odbory Městského úřadu Znojmo posoudily celkem 13 příchozích návrhů. Posouzením z hlediska splnění podmínek, náležitostí a také realizovatelnosti nakonec prošlo 8 návrhů. Některé byly na základě domluvy s navrhovateli částečně upraveny tak, aby povinné náležitosti splňovaly, některé však musely být vyřazeny pro svoji nerealizovatelnost nebo nekoncepčnost.

 

„V průběhu hodnocení návrhů jsme postupně kontaktovali jednotlivé navrhovatele a dolaďovali jsme detaily jejich návrhů. Byla by škoda, kdyby některé projekty kvůli drobnostem nepostoupily do další fáze, tedy k prezentování návrhů veřejnosti,“ vysvětluje místostarosta Jakub Malačka. Veřejná prezentace návrhů se uskuteční ve čtvrtek 3. září od 16:00 hodin v Dolním sále Znojemské Besedy.

 

Do veřejné prezentace Tvoříme Znojmo 2021 postupují (seřazeny abecedně):

  • Fitness hřiště s posilovacími stroji (Gránické údolí)
  • Nová naděje – socha a parková úprava (Popice)
  • Opravy zázemí fotbalového klubu (Konice)
  • Pétanque hřiště pod Vlkovou věží
  • Rekonstrukce dopravního hřiště ul. Jindřicha Hořejšího
  • Rekonstrukce městského útulku Načeratice
  • Revitalizace prostranství v blízkosti cukrárny a na hřbitově v Mramoticích
  • Revitalizace schodů z Louckého parku k řece Dyji

 

Přímo na prezentaci proběhne i první vlna hlasování. Každý z přítomných bude mít možnost udělit 5 kladných a 2 záporné hlasy, přičemž každý hlas bude mít dvojnásobnou hodnotu (tedy celkem 10 kladných a 4 záporné hlasy). „Bude se jednat o jedinou možnost fyzického hlasování, a navíc s dvojnásobnou hodnotou. Chceme ocenit to, že si přítomní našli čas a fyzicky přišli podpořit letošní navrhovatele", dodává místostarosta Jakub Malačka.

 

Druhé kolo hlasování bude probíhat od 14. září do 11. října, a to online formou za pomoci systému Mobilního rozhlasu a Portálu občana.

 

Výsledky obou kol hlasování budou sečteny a na jejich základě bude stanoveno, které dva projekty budou v příštím roce realizovány (1 projekt pro město Znojmo a 1 projekt městské části).

 

2020_TVORIME_ZNOJMO_prezentace.jpg

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhů

14. 4. 14:00 - 17:00 

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

12. 5. 14:00 - 17:00

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

2. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

6. 9. - 30. 9. Online hlasování