Hlasování o vítězných projektech Tvoříme Znojmo se naplno rozjíždí. Přijdete se i vy!

Třetí roční participativního rozpočtu, projekt Tvoříme Znojmo, má za sebou veřejnou prezentaci projektů. Sami navrhovatelé představili ve čtvrtek 3. září své návrhy, kterými chtějí zlepšit město Znojmo a městské části. Proběhlo také první kolo hlasování. Druhé kolo – online hlasování – se spustí 14. září. O hlasy veřejnosti bojuje 8 projektů.

 

Veřejná prezentace návrhů je jednou z podmínek projektu Tvoříme Znojmo. Prezentovalo se 8 návrhů, z čehož 4 návrhy se týkají města Znojma a 4 městských částí.

Přímo na místě proběhla i první vlna hlasování, do které se zapojilo na 60 zúčastněných. Jednalo se o jedinou možnost fyzického hlasování. Každý z přítomných měl možnost udělit 5 kladných a 2 záporné hlasy, přičemž každý hlas měl dvojnásobnou hodnotu.

„Chtěli jsme tak ocenit to, že si přítomní našli čas a fyzicky přišli podpořit letošní navrhovatele. Děkujeme všem navrhovatelům i lidem, kteří za námi na veřejnou prezentaci dorazili. Rádi vidíme, že lidé mají zájem zapojit se do rozvoje města Znojma a jeho městských částí,“ doplňuje místostarosta Jakub Malačka.

Celkem zde bylo rozděleno 480 hlasů (v tomto součtu je započítaná již dvojnásobná hodnota). Průběžné výsledky po prvním kole hlasování si můžete prohlédnout v tabulce v příloze.

 

Online hlasování nabízí dvě možnosti

Občané, kteří se prezentace nezúčastnili, mají možnost hlasovat online. Online hlasování bude spuštěno v podělí 14. září a bude probíhat do 11. října. Na výběr mají hlasující dvě možnosti:

  •        Hlasování prostřednictvím systému Mobilní rozhlas. V systému Mobilního Rozhlasu bude možno udělit 5 kladných hlasů a 2 záporné hlasy.
  •       Hlasování prostřednictvím systému Portálu občana. Hlasování v Portálu občana je umožněno pouze občanům s ověřenou identitou a trvalým bydlištěm na území města Znojma nebo městských částí Znojma. Hlasující rozdají 5 kladných a 2 záporné hlasy, jejichž hodnota se automaticky zdvojnásobí (stejně jako při fyzickém hlasování).

Oba systémy pro online hlasováni spolu navzájem komunikují a je tedy zabezpečeno, že hlasy od jedné osoby budou započítány pouze jedenkrát.

Všechny projekty jsou již nyní k prohlédnutí na webu projektu Tvoříme Znojmo, kde budou umístěny také odkazy na online hlasování. Přímý odkaz prezentací projektů: http://www.znojmo-zdravemesto.cz/pr-4.html.

Výsledky obou kol hlasování budou sečteny a na jejich základě bude stanoveno, které dva projekty budou v příštím roce realizovány (1 projekt pro město Znojmo a 1 projekt městské části).

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje potřetí.

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz

 

Vsledky_1.kolo_hlasovn.png

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhů

14. 4. 14:00 - 17:00 

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

12. 5. 14:00 - 17:00

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

2. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

6. 9. - 30. 9. Online hlasování