Tvoříme Znojmo: Hlasování je u konce. Lidé rozhodli o realizaci dvou návrhů

Veřejnost rozhodla o tom, které z projektů třetího ročníku participativního rozpočtování, projektu Tvoříme Znojmo, budou navrženy k realizaci v roce 2021. Do hlasování se letos zapojilo celkem 1 279 respondentů, přičemž nejvíce hlasů získaly projekty Rekonstrukce městského útulku Načeratice a Revitalizace schodů z Louckého parku k řece Dyji.

 

 

„Chtěl bych poděkovat všem navrhovatelům, kteří se do letošního ročníku zapojili a gratuluji vítězům. Děkuji i všem respondentům, kteří svým hlasováním vyjádřili svůj názor a ukázali, že jim jejich okolí není lhostejné,“ řekl místostarosta Znojma Jakub Malačka.

 

 

V třetím ročníku participativního rozpočtování byla vyčleněna částka 1, 5 milionu korun pro realizaci dvou projektů. „Situace s pandemií nám bohužel ovlivnila mnoho projektů a jedním z nich je i participativní rozpočet Tvoříme Znojmo, u kterého jsme snížili finanční obnos, který byl na projekt původně vyhrazen. Z letošního ročníku na základě hlasování občanů budou tedy vybrány pouze dva projekty, a to jeden projekt za město Znojmo a jeden projekt za městské části,“ připomíná místostarosta Jakub Malačka. 

 

Celkový počet hlasů z offline i online hlasování stanovil pořadí, které určilo, že se v příštím roce zrealizují projekty Rekonstrukce městského útulku Načeratice za městské části a Revitalizace schodů z Louckého parku k řece Dyji za město Znojmo. Výsledky hlasování s finálním pořadím projektů naleznete v příloze. 

 

Celkem o přízeň bojovalo 8 návrhů. První průběžné výsledky byly známé hned po zářiové veřejné prezentaci, kde veřejnost rozdala celkem 354 hlasů. Mnohem více hlasů ale projekty obdržely v rámci online hlasování. Do toho se zapojilo 1219 respondentů, kteří rozdali celkem 6 908 hlasů, z čehož bylo 5 679 kladných a 1 229 záporných (každý měl možnost udělit 5 kladných a 2 záporné hlasy, přičemž hlasy udělené přes Portál občana Znojmo měly dvojnásobnou hodnotu).

 

Vítězné návrhy projektů budou předány radě města (RM) a zastupitelstvu města (ZM) ke schválení a následně příslušným odborům k realizaci. Odbory spolupracují s navrhovateli projektů na jejich realizaci. RM a ZM má pravomoc realizaci projektů zamítnout.

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje potřetí.  Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.

 

Vysledky hlasování včetně počtu hlasů

 

Finle_celkov_vsledky.png

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhů

14. 4. 14:00 - 17:00 

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

12. 5. 14:00 - 17:00

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

2. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

6. 9. - 30. 9. Online hlasování