V Popicích opravují okolí hřbitova

Další návrh z projektu Tvoříme Znojmo se brzy zařadí mezi zrealizované. V Popicích pracuje stavební firma na opravách v areálu zdejšího kostela a hřbitova, které navrhnul Marek Venuta v druhém ročníku participativního rozpočtování. Jeho cílem bylo zajistit ke kostelu a na hřbitov bezpečný, bezbariérový přístup pro všechny příchozí. Nad rámec projektu Tvoříme Znojmo se opravuje i zeď hřbitova. Vše má být hotovo v polovině listopadu.

 

Hřbitov se nachází v areálu kostela a fary v Popicích, který je obehnán ohradní zdí. Kostel, fara, ohradní zeď a brána v ní jsou kulturní památkou. I proto realizaci projektu předcházelo zpracování projektové dokumentace a jednání s odborem školství, kultury a památkové péče a Národním památkovým ústavem. Veškeré úpravy se provádějí tak, aby materiálově a konstrukčně korespondovaly s historickými objekty v areálu. 

 

Přístup ke kostelu a na hřbitov byl složitý především pro seniory či příchozí s hendikepem. Stěžovaly ho schody, nepřítomnost nájezdů a také nerovnosti povrchu. První práce na změnách k lepšímu se zahájily na přelomu září a října. 

 

V rámci stavebních úprav dojde k odbourání stávajícího novodobého schodiště za vstupní branou do areálu kostela. To nahradí nová přístupová cesta tvořená rampou a souběžným terénním schodištěm, dále bude navazovat cesta s mlatovým povrchem. 

 

Opraví se i hlavní vstup na samotný hřbitov, který měl dříve nezpevněný povrch, nyní se zde zřídí nové kombinované schodiště s rampou. Před vstupní kovovou bránou na hřbitov se řeší i staré odvodnění. To by mělo nově navazovat na dešťovou kanalizaci kostela. Lepší přístup vznikne i u vedlejšího vchodu na hřbitov, a to díky novému terénnímu schodišti. Novinkou budou také vyzděné zídky a vysvahovaný terén okolo schodiště. 

 

Nad rámec projektu Tvoříme Znojmo nechá Správa nemovitostí města Znojma provést i sanaci ohradní zdi proti vlhkosti.

 

Celková investice do zvelebení areálu činí 1,4 milionu, přičemž částka 750 000 korun byla v rozpočtu vyhrazena v rámci projektu Tvoříme Znojmo. Hotovo má být v polovině listopadu.

 

IMG_8244.JPG

 

 

IMG_8245.JPG

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhů

14. 4. 14:00 - 17:00 

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

12. 5. 14:00 - 17:00

Individuální konzultace

(nutná registrace předem)

2. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

6. 9. - 30. 9. Online hlasování