okuruvod3.jpg

SBĚRNÉ DVORY

 

b_350_495_16777215_00_images_2019_okurkovi03.jpg

Znojmo disponuje dvěma sběrnými dvory. Jeden sběrný dvůr se nachází na ulici Dobšická (10a) a druhý v Příměticích (ulice K Suchopádu). Odpad zde můžete odvážet od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00 hodin, a to pro občany Znojma a jeho městských částí zcela zdarma. Podmínkou je, že se bude jednat o odpad z běžných domácností a nikoliv od podnikatelů. Náklady na zneškodnění hradí město Znojmo z poplatků od občanů za odpad. Odpady budou převzaty po předložení občanského průkazu a následně roztříděny a zavedeny do systému evidence odpadů.

 

V areálu sběrného dvora je možné zdarma odložit širokou škálu odpadu.  Jde o odpad, který nepatří do běžného komunálního odpadu. Jedná se především o:

·         vyřazené elektrospotřebiče

·         elektrické a elektronické hudební nástroje

·         počítače, notebooky, klávesnice, počítačové monitory

·         nebezpečné odpady (baterie, akumulátory, zářivky)

·         hořlavé a kapalné nebezpečné odpady (barvy, lepidla, ředidla, oleje apod.)

·         barevné kovy

·         pěnový polystyren apod.

·         dřevo

·         železný šrot

·         objemný odpad (starý nábytek, koberce, linoleum, lakované dřevo, dřevotříska)

·         bioodpad (kmeny a větší větve)


Stavební odpad není komunálním odpadem! Lze ho individuálně použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. Stavební a demoliční odpady nepatří na sběrné dvory a do sběrných nádob na komunální odpad, v opačném případě je tím porušována vyhláška města. Občan může odpady předat oprávněné osobě – v okolí Znojma má oprávnění přebírat stavební a demoliční odpady: Zepiko (Oblekovice), SETRA (Oblekovice), FCC Únanov, s. r. o. (Únanov), Ekolom (Hodonice).

 

Sběrný dvoru v Příměticích patří k těm modernějším a uživatelsky přívětivějším. Díky moderní dispozici odpadá složité otáčení nebo couvání aut a provoz je tak plynulejší. Disponuje také moderní najížděcí rampou, která vede až jednotlivým velkoobjemovým kontejnerům, u nich vám navíc pomohou pracovníci firmy FCC Znojmo, a tak se nikdo nemusí bát, že by to sám nezvládl. Každý kdo, nemá možnost na zahrádce kompostovat a kompostem by třeba rád pohnojil svoji zahrádku, má možnost odvézt si kompost přímo ze sběrného dvora, kde je vám volně k dispozici.

 

 

dvur.jpg

 

 

dvur2.jpg

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

telefon:
+420 515 216 339