okuruvod3.jpg

BIOODPADY

 

Kdy mám nárok na nádobu na bioodpady?

Nárok na nádobu na bioodpady má trvale bydlící osoba města Znojma, která má u své nemovitosti pozemek se zahradou nebo zelení. Na stejnou plochu může žádat pouze jeden občan dané nemovitosti.

 

Jak vyřídím přidělení nádoby na komunální odpad?

Pokud žadatel splňuje podmínky pro přidělení nádoby na bioodpad, pak si vyzvedne poukázku na její přidělení na Odboru investic a technických služeb, Obroková 2/10 – kontaktní pracovnice je Petra Holíková, tel.: 515 216 133, email: , úřední hodiny: pondělí 8:00 – 16:00, středa 8:00 – 16:00.
Na základě poukázky mu je pak nádoba vydána ve společnosti FCC Znojmo, s. r. o.  na Dobšické ulici.

 

Jak postupovat v případě krádeže nádoby na komunální odpad?

Nádoba je majetkem města Znojma a proto je třeba postupovat jako v případě jakékoliv jiné krádeže – tedy nahlásit ji na Policii ČR. Protokol od Policie ČR následně slouží jako podklad pro přidělení nové nádoby.

 

Kdy probíhá svoz bioodpadů?

Svoz nádob na bioodpady probíhá jednou za čtrnáct dní převážně ve stejný den, jako v dané lokalitě probíhá svoz komunálního odpadu (pokud je svoz komunálního odpadu noční, pak je odvoz bioodpadu řešen následující den, u nepřístupných lokalit je termín svozu individuální). Svoz bioodpadů není celoroční, svozové období je vyhlašováno dle klimatických podmínek.

 

bio.JPG

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

telefon:
+420 515 216 339