okuruvod3.jpg

KOMUNÁLNÍ ODPADY

 

Kdy mám nárok na popelnici na komunální odpad?b_300_424_16777215_00_images_2019_okurkovi02.jpg

Nárok na přidělení nádoby na komunální odpad vzniká v následujících případech:

 • Trvalé bydliště v novostavbě – vzniklo nové místo svozu.
 •           Počet obyvatel překročil kapacitu již přidělené nádoby (každý trvale bydlící občan má alokován objem 30 l/týden, pokud tedy například počet trvale bydlících na dané adrese kde je přidělena nádoba o objemu 120 l vzroste na 5 osob, pak vzniká nárok na výměnu nádoby za novou o objemu 240 l atd.
 •           Nádoba byla odcizena (v tomto případě je třeba toto doložit protokolem od Policie ČR).
 •           Výměna za rozbitou nádobu (na základě doporučení obsluhy svozové techniky – písemná výzva k výměně nádoby – lze poškozenou nádobu vyměnit za objemově stejnou nádobu).

 

 

Jak vyřídím přidělení nádoby na komunální odpad?

 

Pokud žadatel splňuje podmínky pro přidělení nádoby na komunální odpad, pak si vyzvedne poukázku na její přidělení na Odboru investic a technických služeb, Obroková 2/10 – kontaktní pracovnice je Petra Holíková, tel.: 515 216 133, úřední hodiny: pondělí 8:00 – 16:00, středa 8:00 – 16:00.
Na základě poukázky mu je pak nádoba vydána ve společnosti FCC Znojmo, s. r. o. na Dobšické ulici.

 

 

 

Jak postupovat v případě krádeže nádoby na komunální odpad?

Nádoba je majetkem společnosti FCC Znojmo, s. r. o., a proto je třeba postupovat jako v případě jakékoliv jiné krádeže – tedy nahlásit ji na Policii ČR. Protokol od Policie ČR následně slouží jako podklad pro přidělení nové nádoby.

 

 

Kolik nádob mohu mít u mého bydliště?

Město Znojmo zajišťuje systém nakládání s komunálními odpady pouze osobám trvale bydlícím ve Znojmě (ti platí poplatek a proto jsou příjemci služby). Každý trvale bydlící občan má tedy alokován odvoz 30 l komunálního odpadu za týden, a to v místě svého bydliště. Od počtu trvale bydlících osob na dané adrese se odvozuje počet a druh nádob:

·         1 – 4 osoby – 1x 120 l

·         5 – 8 osob – 1x 240 l

·         8 – 12 osob – 1x 120l + 1x 240 l

·         atd.

 

 

V určitých lokalitách jsou umístěny kontejnery o objemu 1100 l.

 

Jak zaplatit poplatek za komunální odpad?b_300_429_16777215_00_images_2019_2.pil.jpg

Sazba poplatku za fyzickou osobu za rok stanovena ve výši 600 Kč.  Splatnost poplatku je vždy do 30. června daného roku.

 

 

 

Poplatek je možné platit:

Na pokladně MěÚ ve Znojmě, Obroková 12, přízemí vlevo, dv.č.101, a to denně po celý pracovní týden.

 • Poštovní poukázkou na vyžádání.
 • Bankovním převodem na účet: 19-5055970277/0100 u KB se spec. symb. 178 a variabilním symbolem, kterým je rodné číslo poplatníka, plátce. V případě platby za více členů rodiny na jedno rodné číslo je nutné v bance uvést do "Zprávy pro příjemce" rodná čísla ostatních členů rodiny, za které poplatník platí (z důvodu identifikace platby).
 • Prostřednictvím služby SIPO České pošty, sp. V případě platby přes SIPO je nutné se dostavit na MěÚ Znojmo, Obroková 12, kanc. č. 112 k vyplnění žádosti. S sebou je nutné přinést spojovací číslo služby SIPO.

 

V případě změny trvalého pobytu se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu ve Znojmě.

 

V případě splnění podmínek nároku na osvobození:

 • třetí a každé další dítě ve společné domácnosti poplatek neplatí
 • osoby dlouhodobě žijící v zahraničí poplatek neplatí
 • osoby ve výkonu trestu nebo vazbě platí alikvótní část poplatku podle délky pobytu
 • osoby žijící v azylovém domě na území města Znojma platí alikvótní část poplatku podle délky pobytu
 • osoby v sociálních a zdravotnických zařízeních, v nichž nemají trvalý pobyt, platí alikvótní část poplatku podle délky pobytu v zařízení
 • studenti do 26 let věku ubytovaní po celý školní rok mimo Znojmo platí poplatek ve výši 50 %, tj. 300 Kč

 

Uplatnění nároku na osvobození musí poplatník ohlásit a doložit příslušným potvrzením.

 

A kam tedy s odpadem?

Občané mají k dispozici dva sběrné dvory. Jeden je na ulici Dobšická (10a) a druhý v Příměticích (ulice K Suchopádu). Odpad tam občané mohou odvážet od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00 hodin, a to zcela zdarma.

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

telefon:
+420 515 216 339