okuruvod3.jpg

ČERNÁ SKLÁDKA

 

Co je černá skládka?

Černá skládka je soustřeďování odpadů v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města Znojma (konkrétně se jedná o vyhlášku č.3/2012) – zejména se jedná o odkládání odpadů v oblastech, které jsou dobře dostupné, ale je zde malé riziko, že původce bude viděn. Černou skládkou je i umisťování jiných druhů odpadů než pro která jsou separační hnízda určena.

 

Co dělat když vidím zakládání černé skládky?

Je dobré si uvědomit, že odstranění černé skládky platí město a tudíž občané – proto je dobré ihned informovat Městskou policii (tel. číslo 156), pokud hrozí, že se Městská policie nedostaví včas, pak pořídit fotodokumentaci, ze které je zřejmý čin a jeho původce (např. číslo auta atd.). Tyto podklady spolu s popisem místa a dalších okolností poskytnout Městskému úřadu Znojmo, nebo Městské policii.

 

Jak zařídit likvidaci černé skládky?

Odstranění černé skládky je v kompetenci Odboru investic a technických služeb, Obroková 2/10 – kontaktní pracovnice je Petra Holíková, tel.: 515 216 133, úřední hodiny: pondělí 8:00 – 16:00, středa 8:00 – 16:00. Té je třeba sdělit místo, kde se černá skládka nachází, její rozsah (množství) a případně připojit fotografii.

 

AKTUÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA 2021

 

 

130522I.JPG

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

telefon:
+420 515 216 339