okuruvod3.jpg

KÁCENÍ DŘEVIN

 

Mohu si pokácet strom na svém pozemku?b_300_429_16777215_00_images_2019_3.pil.jpg

Kácení dřevin se řídí vyhláškou o ochraně dřevin a povolení jejich kácení (č. 222/2014 Sb.), která platí od listopadu 2014. Dle této vyhlášky může vlastník na svém pozemku pokácet bez povolení orgánu ochrany přírody (respektive odboru životního prostředí Městského úřadu Znojmo) ovocné dřeviny bez ohledu na jejich velikost.

 

Je nutné zdůraznit, že to platí pouze pro ovocné dřeviny, které rostou na oplocených i volně přístupných pozemcích v zastavěném území obce. Současně musí být evidovány v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří. Další možností je evidence pozemku jako ostatní plochy se způsobem využití pozemku – zeleň.

 

 

Co když to není ovocný strom?

Pokud občan plánuje pokácet ostatní druhy dřevin (listnaté, jehličnaté, neovocné) a křovin na vlastním pozemku a ovocné dřeviny, které rostou mimo zastavěné území obcí (nebo na pozemcích, jejichž druh není výše uveden), nadále platí:

  •         Pokud obvod jejich kmene nedosahuje 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nebo výměra souvislého porostu křovin nepřesahuje 40 metrů čtverečních, může si vlastník pozemku tyto dřeviny a křoviny pokácet rovněž bez povolení příslušného orgánu přírody.
  •         Pokud obvod kmene přesahuje 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nebo výměra souvislého porostu křovin přesahující 40 m čtverečních, je nutno nadále požádat o povolení kácení příslušný orgán ochrany přírody.

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

telefon:
+420 515 216 339