okuruvod3.jpg

STROMY POD KONTROLOU

K našim cílům patří ochrana městské zeleně a vyšší informovanost občanů o realizovaných opatřeních. Proto se město připojilo k portálu www.stromypodkontrolou.cz, kde občané naleznou pasport stromů v Horním, Středním a Dolním parku. Kromě taxonu nebo stáří stromu lze u každého z nich naleznout jeho perspektivu a případný navržený postup pro ošetření nebo kácení stromu.

 

Primárním účelem projektu Stromy pod kontrolou je vytvořit širokou databázi informací o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce či vlastníka a umožnit jejich logickou a efektivní kontrolu a správu. Portál je určen pro veřejnost, majitelé stromů i arboristické firmy.

 

Veřejnost získává možnost najít informace o stromech v okolí svého bydliště a vyhledat odbornou arboristickou firmu. Majitelé stromů se mohou zaregistrovat jako partneři a arboristické firmy jako Arboristé, čímž získávají různé výhody.

Portál představuje unikátní nástroj informování veřejnosti o úrovni a rozsahu péče o stromy v mimolesní zeleni. V současné době je možné importovat inventarizace ze systému MyTrees.

 

Nahlédněte do portálu Stromy pod kontrolu a mějte přehled o svém okolí.

 

 

b_1500_849_16777215_00_images_2019_stromy_pod_kontrolou.png

 

 

b_1500_854_16777215_00_images_2019_stromy_pod_kontrolou1.png

 

 

b_1500_849_16777215_00_images_2019_stromy_pod_kontrolou2.png

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

telefon:
+420 515 216 339